Забравена парола?
Начало на реферати

Кредитен риск


Кредитен риск

Въведение

Кредитната политика на банките се определя от тяхното ръководство или Управителен съвет, като всички ръководители и служители в кредитната система на банката са длъжни да следват определената кредитна политика и да уведомяват своевременно при установени отклонения от нея.

Следва да се посочи, че в кредитните политики на търговските банки намират място указания по отношение на:

  • кредитния портфейл;

  • размера, структурата и съотношенията на привлечените и отдадените от банката средства;

  • нивото на кредитен риск, което банката може да поеме съобразно резервите си и съобразно указанията на Централната банка.

Управлението на кредитния риск от търговските банки е дейност, която зависи както от външните условия например -указанията на Централната банка, така и от самата структура на кредитния портфейл. Така например, към настоящия момент, предвид развитието на отношенията у нас, за особено рискови се смятат кредитите в областта на туризма, тъй като се очаква силно намаление на приходите в тази дейност.

В настоящата разработка ще се разгледат основните моменти при управление на кредитния риск в конкретна банка Първа инвестиционна банка и ще се представи кратък анализ на кредитоискател от тази банка .


1. Контрол на кредитния риск в ПИБ АД

Непосредствената организация, наблюдение и контрол на кредитната дейност в банката се осъществяват от дирекции "Корпоративно банкиране", "Кредитиране на малки и средни предприятия" и "Микрокредитиране".

Организацията, наблюдението и контролът върху кредитната дейност се осъществява и от дирекция "Управление на риска" посредством аналитични, контролни и планови функции за:

  • дефиниране, развитие и прилагане на кредитната политика;

  • рационалното управление на кредитния портфейл;

  • отпускане на кредити при приемлив /търговски/ риск по кредитните сделки и предпазване от необосновани рискове - в оперативен порядък, съобразно действащите лимити;

Кредитен риск facebook image
Публикувано от: Минчо Христов

Подобни материалиКредитен риск 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.