Начало на реферати

Космологични представи на древните българи съгласно бронзовата розета от Плиска


Горният анализ подчертава значението на светлината и знанието, в противотежест на тъмнината, незнанието и опастността, в космогонията на древните българи. Не случайно понятието за светлина (белота, ясност, светлост) е използвано като основа на етнонима на много сродни народи - алани (аси – светли, бели), аорси (бели, светли), тохари (арси – бели, светли), българи (бели, светли) [Иванов, И.Т. По пътя на българския етноним. Алфамаркет. Стара Загора. 2005]. Понятието за светлина, яснота и знание е много древно и е навлязло в по-силна или по-слаба степен в религията и вярванията на много древни народи. Като централна и главна аксиома на мирозрението обаче ние можем да го срещнем само при древните иранци (дуализмът черно-бяло). Тази аксиома е ключова в китайската философия "ин-ян" (черно-бяло), която философия обаче не е основна за древните китайци. По-всичко изглежда, древните българи са принадлежали към този кръг от народи, при които дуализмът “светло-тъмно”, “бяло-черно” “знание-невежие”, “сигурност-опастност” "ден-нощ" е стоял в основата на тяхната космогония и първоначална религия, както е било при древните иранци. И не случайно, след смяната на религията и тяхното приобщаване към новата за тях европейска християнска цивилизация, те са запазили изключително много представи, вярвания и традиции от старата си философия за световното мироздание [Българска митология. Енцикопедичен речник. Съставител Анани Стойчев. Издателска група 7М + Логис. 1994. София, стр. 335].

 Космологични представи на древните българи съгласно бронзовата розета от Плиска facebook image
Публикувано от: Матей Йорданов

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.