Начало на реферати

Космологични представи на древните българи съгласно бронзовата розета от Плиска


В настоящата статия се прави анализ на космогоничните възгледи на древните българи използвайки като основа начина на подреждане на боговете-планети и данните от съхранените народни вярвания на българите. За голяма изненада, сред големия брой публикации върху бронзовата розета от Плиска трудно се открива изображение на розетата, чийто детайли да съответстват на положението им в реалния предмет и лъчите да са поставени правилно в съответствие със значението на отделните светила в пантеона на прабългарските богове. Много често дръжката върху лицевата страна и даже изображението “игрек с две черти” върху опаката страна често не се ориентират така, както са върху самата розета. Има случаи когато тези немаловажни детайли са ориентирани правилно спрямо лъчите, но пък самите лъчи са завъртени така, че не личи тежестта на светилата, които те представляват.

Фиг. 2 показва как точно са ориентирани “второстепенните” детайли върху розетата. Дръжката върху лицевата страна е плоска и е ориентирана към лъча, носещ надписа на бога на Слънцето       – СОН. Още по-убедителен е примерът със символа “игрек с две черти” върху гърба на розетата, който е също ориентиран към лъча с името на Слънцето, главния бог в пантеона на прабългарските богове. Същите детайли и ориентация са показана върху фотографските образи на двете страни на розетата (Фиг. 3). Този резултат също подкрепя предположението, че лъчът с кръста отговаря на Слънцето. На основата на това уважение, което древният творец е изразил по отношение на лъча на Слънцето, ние, съвременните хора, макар и да не сме привърженици на тази религия, би трябвало да изобразяваме розетата така, че лъчът на Слънцето на бъде на върха, най-високо поставен спрямо символите на другите планети (Фиг. 1, 2).

 

           

 

Космологични представи на древните българи съгласно бронзовата розета от Плиска facebook image
Публикувано от: Матей Йорданов

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.