Начало на реферати

Кооперацията в България - възникване и развитие


Изводите на краткия исторически очерк за възникването и развитието на кооперацията в България са добре обосновани от изложените факти. Те могат да се систематизират до:

– бързото и успешно възприемане и развитие на кооперативната теория и практика. Кооперирането се проявява и в капиталовите търговски дружества и в кооперациите.

– кооперативната идея в освободена България се подкрепя и от правителството, благодарение на просветните хора. Това довежда до приемането на Търговския закон през 1897 г. и на Закона за кооперативните сдружения през 1907 г.

– кооперациите се развиват най-напред в кредитното дело, а по-късно в земеделието и в преработващата индустрия.

– нашите учени добре оценяват ролята и мястото на кооперацията в развитието на земеделието и агро-бизнеса. Изграждат се и се разпространяват организации с идеална и стопанска цел, които са елементи на възникващия агро-бизнес.

– при централното планиране не се признават демократизмът и мотивационната сила на частната собственост. Това проваля и правилните постановки за изграждане на нов сектор на икономиката в резултат на вертикалната интеграция между земеделието и промишлеността. Така България, въпреки ранното осъзнаване на предимствата на кооперирането и на аграрно-промишлената интеграция, не постига добри резултати в тяхната реализация. От нация между първите 12 в света, осъзнали предимствата на кооперирането в края на XIX в. (1863 г.) тя се нареди на опашката в света по ефективност на земеделието и по развитие на кооперирането в агро-бизнеса в края на XX в. (1996 г.).

Кооперацията в България - възникване и развитие facebook image
Публикувано от: TEMENUSHKA

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.