Начало на реферати

Кооперацията в България - възникване и развитие


Започна се нов етап за развитие на хранително-вкусовата промишленост. Създадоха се модерни хлебозаводи, фуражни заводи, консервни комбинати и др.

През 1970 г. се обосновава доктрината за вертикалната интеграция между селското стопанство чрез нови аграрно-промишлени комплекси и обединения. Тази идея бе по принцип правилна. Нейното изпълнение беше погрешно.

– залагаше се на централизирано административно обединяване. Не се отчитаха принципите на доброволността, преките технологични връзки и на взаимните икономически интереси на обединяващите се субекти на централно-планираната икономика.

– не се отчиташе и използваше мотивацията на частната собственост. Преустанови се разпределянето на рентата и дивиденти. Те се оцениха като порочни нетрудови доходи. Това породи потребителският уклон в поведението на хората. Повсеместно се разпространяваха успехи от голямото ядене и пиене, от добрите банкети. Хората не се стремяха да заделят за инвестиции, да отлагат днешното потребление за бъдещи периоди. Този стремеж да използваме, да харчим всичко днес, а не да го инвестираме, все още преобладава в човешката психика у нас и днес.

– не се прилагаше демократизмът в управлението.

Посочените и много други принципни грешки опорочиха теоретично вярната и икономически ефективна идея за аграрно-промишлената интеграция. Изградените над 1 000 АПК (Аграрно-промишлени комплекси) , НАПС ( Национален аграрно-промишлен съюз), ПЖК (Промишлено-животновъдни комбинати) и други не можаха да докажат своята ефективност и бяха разградени. Централизмът в управлението на тези мащабни и сложни структури и незачитането на икономическите интереси в групов (колективен) и в индивидуален аспект са главните причини за провала на една добра идея. Идея, която има практическа реализация и дългогодишна успешна история в страните с развита пазарна икономика.

Кооперацията в България - възникване и развитие facebook image
Публикувано от: TEMENUSHKA

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.