Начало на реферати

Кооперацията в България - възникване и развитие


В списъка фигурират организации с идеална и със стопанска цел. Много от тях се издържат от членски внос и развиват просветно-културна дейност и информационно осигуряване. Те показват правилната теоретична и практическа подготовка за обособяване на агро-бизнеса в България като относително самостоятелен отрасъл на икономиката.

След приемането на социалистическата идея в България се приема правилен подход за доброволно коопериране в различни видове кооперации. Този правилен подход се деформира по време на култа към личността. Спуска се директива от центъра за масово коопериране. Пренебрегва се доброволността на кооперацията.

Въпреки неточното прилагане на кооперативните принципи за кратко време новите структури повишиха културата на земеделието в цялата страна. До 1970 г. кооперациите в селата кредитираха създаването на хранителната, леката и тежката промишленост в страната. В много окръзи ефективните структури в земеделието кредитираха инфраструктурата в окръжните центрове, в селищата и в новите курортни комплекси. През този период 1964 – 1970 г. се премахва демократичното начало в управлението на новите земеделски структури. Засилва се волунтаризмът и централизма в управлението на икономиката и в частност в управлението на аграрно-промишленото производство.

Националната теоретично-практическа доктрина за интеграция на земеделието и промишлеността бе развита през периода 1966 – 1970 г. Разработиха се централни директиви за бързо изграждане на интегрирани структури. Под единно регионално (окръжно), и национално равнище се поставиха структурите в земеделието (ТКЗС – Трудовокооперативни земеделски стопанства) , потребителните и производителни кооперации от градовете и села. Всички се поставиха под ръководството на ЦКС (Централен кооперативен съюз). Това единно ръководство продължи кратко три-четири години и не нанесе сериозни вреди на земеделието. В този период Министерството на земеделието и хранителната промишленост (МЗХП) имаше само контролни и регулиращи, а не управленски функции. Това беше положително. Мощните структури стартираха в изграждането на модерни животновъдни ферми като между-кооперативни предприятия (кравеферми, птицекомбинати, свине комплекси и др.)

Кооперацията в България - възникване и развитие facebook image
Публикувано от: TEMENUSHKA

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.