Начало на реферати

Кооперацията в България - възникване и развитие


На 11.11.1907 г. в София се провежда първият учредителен конгрес на земеделските кооперации. На него присъстват 317 делегати и 212 гости от 257 кооперации от цялата страна. „Целта на съюза е да обедини земеделските кооперации в страната, да се грижи за нормалното им развитие, да защитава интересите им, да съдейства за удовлетворяване на техните материални нужди” ( М. Тренева) От тук могат да се направят следните изводи:

– В България днес кооперацията отново се нуждае от добре подготвени и убедени лидери;

– Създаването на кооперациите като движение „отдолу” изисква единно ръководство от регионални и национални съюзи. В тях като инициатори и предводители трябва доброволно и самоотвержено да се включат учени, писатели и артисти. Трябва нова обществена оценка за ползата и предимствата на кооперацията и кооперативното богатство;

– Нужно е провеждането на единен национален конгрес на кооперациите за доразвиване и припомняне на кооперативните принципи. Открито на него трябва да се посочат пропуските в управлението на съществуващите организации с кооперативно име.

Необходимо е да се извлече поука от историята, където освен обединения и единство в кооперативното дело има и разкол и разцепление. Борбата за лидерство поражда много партии и съюзи. В България лидерите, желаещи да водят „бащина дружина”, винаги са повече от броя на партиите, броя на идеологиите и броя на платформите. Това е мотивът на разцепленията. Още през 1909 г., само две години след учредяването на Главния съюз на българските земеделски кооперации, се създава още един нов, наречен Централен съюз на българските земеделски кооперации. Те не само разцепват кооперативното движение, но почват да враждуват помежду си. Едва през 1914 г. се обединяват като създават Общ съюз на българските земеделски кооперации.

Кооперацията в България - възникване и развитие facebook image
Публикувано от: TEMENUSHKA

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.