Начало на реферати

Кооперацията в България - възникване и развитие


Едва през 1911 г. БЦКБ започва дейността си, като седалището и се намира в София и започва дейността си чрез кооперациите и техните съюзи. Запазва се и дейността на БЗБ. През 1921 г. тя е основен кредитор на земеделските кредитни и всестранни кооперации.

Създадените всестранни кооперации по селата отговарят на българските условия. В една такава кооперация се извършват спестовно-кредитна, доставна, обслужваща и изкупвателна дейност. Така в малките села се създават силни икономически структури. Последните успешно са противодействали на спекулантите, лихварите и на зараждащите се едри капиталисти. Кооперативното движение е в подем. В края на 1918 г. общо са регистрирани 2082 кооперации. Особено силно се разширява кооперативната организационна форма през 1919 – 1923 г. За този подем в кооперативното дело има принос правителството на Земеделския съюз.

Кооперациите се разширяват и поради правилната кредитна политика на БЗБ и БЦКБ. През 1934 г. БЗБ и БЦКБ се сливат и преобразуват в нова Българска земеделска и кооперативна банка (БЗКБ). Тя разширява своята контролна и ръководна дейност върху кооперациите. Тази нейна дейност води до укрепване на икономиката и разширяване дейността на кооперациите. По-късно тя поема курс за по-силна централизация на дейността си и оказва предимно надзор и контрол върху кооперациите вместо да ги направлява и подпомага.

Постепенно се осъзнава потребността з обединяване на кооперациите в съюзи на регионални и национални равнища. През 1907 г. в Русе се провежда конференция с представители на всички кооперации от Русенска, Беленска и Разградска околия. Своя глас присъединяват изтъкнати кооперативни дейци и голям брой кооперативни организации. Създаденият инициативен комитет включва и такива личности като: Т. Влайков, Я. Сакъзов, Т. Данаилов, К. Попов, П. Лулчев и др. Неговата задача е да подготви свикването на учредителен конгрес за обединение на кооперативното движение. Издаването на кооперативното списание „Взаимност” подпомага подготовката за свикването на конгреса.

Кооперацията в България - възникване и развитие facebook image
Публикувано от: TEMENUSHKA

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.