Начало на реферати

Кооперацията в България - възникване и развитиеКакто в цял свят така и в България най – напред се развиват различните форми на формално и неформално коопериране. През 1863 г. се създава първото в България кредитно кооперативно дружество. Много преди тази дата се прилага коопериране под формата на задружен труд – жътварски чети, градинарски сдружения, овчарски къшли и други. Освен това има коопериране и в занаятчийството – дюлгерски чети, занаятчийски сдружения, рибарски сдружения и така на татък.

Правителството на Петко Каравелов изучава германският опит за кредитните селски кооперации и за популярните каси сред занаятчиите. Преобладаващото селско население предопределя и приоритетното развитие на селските кредитни кооперации по модела на германския кооперативен лидер Фридрих Райфайзен. До 1887 г. в сраната има само 13, а след десет години достигат 180 градски и селски кредитни дружества. До приемането на Закона за кооперативните сдружения през 1907 г. кооперативните дружества се регистрират по търговския закон, приет през 1897 година. Този закон е отменен с Указ на Президиума на Народното събрание през 1951 г. Отново Търговският закон е приет през 1991 г. от Великото Народно събрание. Първата регистрирана кооперация е Мирковското взаимодавно спестовно земеделско дружество „Орало” , създадено в с. Мирково, Пирдопско.

Масово разпространение намират и потребителските кооперации и кооперативните застрахователни дружества. За да се отговори на потребностите, земеделските кредитни каси се обединяват в Българска Земеделска банка през 1903 г. Това обединяване на кредитните кооперации и задълженията на новата държавна банка се регламентират със специален закон. Преобладават оценките за позитивната кредитна дейност на Българска Земеделска банка. В резултат на нейната кредитна дейност чрез земеделските кооперации те достигат 575 броя през 1910 г. През същата година се обосновава преминаването на Българска Земеделска банка (БЗБ) към Българската Централна Кооперативна банка (БЦКБ). Последната като държавна институция поема кредитирането на земеделските, потребителните и други видове кооперации, както и популярните каси. На нея се възлагат и определени контролни и ръководни функции върху кооперациите.

Кооперацията в България - възникване и развитие facebook image
Публикувано от: TEMENUSHKA

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.