Начало на реферати

Контролери и драйвери на компютъра


контролер - устройство, на което разчитат други устройства за осъществяване на достъп до компютърна подсистема. Например контролерът за диск контролира достъпа до едно или повече дискови устройства, управлявайки физическия и логическия достъп до устройството или устройствата.Повечето дънни платки идват с IDE интерфейс. Този интерфейс често се нарича контролер, което е абсолютно неправилно. Всъщност интерфейса на дъното е просто място, където се включва кабела. Самият контролер се намира на твърдия диск. Това е и причината да се нарича IDE.

На по-късен етап IDE се развива и като средство за закачане на CD-ROM устройства. IDE рядко се използва и за закачане на външни устройства.


Входно-изходен контролер (ВИК) - представлява микропроцесорно устройство със следните основни технически характеристики:
- 16 цифрови входа с входно напрежение 12-24V DC с честота на сканиране 1000 Hz.
- 6 цифрови изхода с изходно напрежение 12-24V/1.5 A.
- интерфейс за комуникация RS232/485.
Посредством интерфейс RS485 Входно-изходният контролер комуникира с МФК като му предава състоянието на цифровите входове и изпраща сигнали към управляваните обекти. ВИК се вгражда в системи с голям брой цифрови сигнали.

Комуникационен контролер (КК) той може да осъществява следните връзки:
- Комуникация между локалната станция и операторската станция посредством избран комуникационен канал (телефон, GSM, радиомодем или ВЧ канал);
- Комуникация със сервизни специалисти или оператор посредством Laptop или хендкит (преносимо устройство с течно-кристален дисплей и бутони).


Водещ контролер:
1. Осъществява комуникация между Обектовите контролери и Комуникационния контролер по специализиран протокол.
2. Следи общите параметри за станцията например (напрежение на акумулаторната батерия, състояние на входната врата, три фазни напрежения 220V и др.) и има два релейни изхода с общо предназначение,които се управляват дистанционно от главната станция, за извеждане на взаимни блокировки между прекъсвачи и др.


Обектов контролер
Всеки обектов контролер управлява едно устройство (разединител или прекъсвач) и следи положенията на останалите устройства на присъединението (например обектов контролер, който управлява прекъсвач следи положението на ШНР, ЛНР, ЗНР, състояние на пружината на прекъсвача и захранващо напрежение за електромотора на прекъсвача).
Чрез обектовите контролери се осъществяват релейните защити и взаимните блокировки (например при вкл. ЗНР не се разрешава дистанционно включване на разединител или прекъсвач).Обектовият контролер може да бъде тип "прекъсвач" или

Контролери и драйвери на компютъра facebook image
Публикувано от: Deyan

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.