Начало на реферати

Контрол и Диагностика на компютърни системи


БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

Център по информатика, технически и природни наукиКУРСОВА ЗАДАЧА

по

Контрол и Диагностика на компютърни системи
Тема:

Everest Ultimate Edition


Съдържание на обяснителната записка:


  1. Място на разглеждания метод / процедура, технология / в групата на средствата за контрол и диагностика на компютърни системи.

  2. Същност.

  3. Приложение.

  4. Списък на използваната литература.Проектът се представя във вид на:


  • Напечатан текст

  • Файл на магнитен / оптичен носител

  • Презентация на PowerPointДата на задаване:……………. Студент:……………………

Дата на предаване:………….. Преподавател:…………….

/доц. Моллова/


Everest Ultimate Edition


Контрол и Диагностика на компютърни системи facebook image
Публикувано от: Светлана Радославова

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.