Начало на реферати

Конкурентни стратегии на фирмата


което задоволява някои специфични предпочитания и потребности на клиентите и ги отличава от тези на конкурентите. Може да се осъществява чрез: високо качество; дълготрайност и сигурност; престижна търговска марка и други. Общия белег на всички източници на диференциация е, че фирмата предоставя на клиентите си по-добра потребителска стойност и полза в сравнение с конкурентите. Стратегията на диференциация осигурява възможности за защите срещу петте основни конкурентни сили в бранша: уникалността и имиджът на продукта/услугата елиминира необходимостта фирмата да се конкурира в ниско разходно и ценово отношение в бранша; по-високите норми на печалбата дават възможност на фирмата да се противопоставя на договорната сила на доставчиците и да неутрализира натиска на клиентите. Постигането и поддържането на конкурентно предимство, базирано на диференциацията, изисква фирмата да постави като приоритети в своята дейност: усъвършенстване и обновяване на продуктите; степен на задоволяване на специфичните потребности и изисквания на клиентите; промоция и реклама; подбор на висококвалифицирани работници. Стратегия на фокусирането фокусиране на фирмата върху задоволяването на потребностите на специфична потребителска група, върху тесен пазарен сегмент или ниша, върху производството или предлагането на продукти/услуги с ограничено търсене или ниски цени. Съществуват множество модификации на стратегията на фокусиране: вакантна ниша; нещо специално; най-добрият; ние сме различни; вълшебната тайна в приготвянето на продукта. Фокус стратегията може да се провежда и в различни форми на специализация в трите основни сфери на бизнеса: производство, търговия и услуги. Конкурентното предимство при фокусирането се постига чрез: фокус върху диференциацията в пазарния сегмент, ниски разходи, или и в двете. Печеливша конкурентна стратегия е тази, която ще привлече, задържи и увеличи купувачите на фирмената продукция.Затова оценката на съвкупността на потребителите е изключително важен изходен момент при разработването на стратегия. В тази съвкупност има една част високо стойностни клиенти според т.нар. ефект на Парето- около 20%, които формират 80% от продажбите. Именно към тази група трябва да се акцентират стратегическите решения.

Конкурентни стратегии на фирмата facebook image
Публикувано от: Milana

Подобни материалиКонкурентни стратегии на фирмата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.