Забравена парола?
Начало на реферати

Конфликтите в училище превенция и разрешаване


нуждата от специализирани програми за превенция на насилието, които да се реализират на училищно ниво. Резултатите от проучване на тормоза, направено през ноември 2007 г. сред 1000 деца от 5 до 7 клас показват, че средно 17% от децата са обект на постоянен тормоз в училище от страна на връстници. Тормозът най-често се изразява в отправяне на обидни думи, удряне, дразнене, разпространение на клевети и клюки, както и настройване на децата срещу жертвата. Голям брой от тези прояви остават скрити за възрастните, тъй като се извършват в тяхно отсъствие. Проучването регистрира и ниски нагласи у децата да споделят с учителите преживяното от тях насилие. Основна цел на училищният психолог е да допринесе за предотвратяване на тормоза между деца в училище и създаване на безопасна и подкрепяща развитието на децата училищна среда.

Непосредствените цели свързани този проблем са следните:

  • Подобряване на отношенията между децата и техните умения за общуване.

  • Повишаване на чувствителността, ангажираността и капацитета на педагогическия персонал и ръководство в училище за превенция и справяне с тормоза между връстници.

  • Въвеждане и утвърждаване на ценности, правила и нагласи в училище, които не допускат прояви на тормоз в отношенията между децата.

  • Създаване на училищна политика за превенция на насилието (вкл. и механизми за предотвратяване, докладване и оказване на адекватна намеса в случаи на тормоз и насилие). При реализиране на дейностите в училище се използва т.нар. подход, насочен към цялото училище, при който цялото училище деца, педагогически и друг персонал, училищно ръководство, родители са активно включени в мерките за превенция и справяне с проявите на тормоз. Чрез този подход се осигурява една последователност, системност и продължителност на мерките за превенция, което допринася за изграждане у децата на трайни ценности и личностни нагласи срещу насилието и тормоза.

Основните дейности, които трябва бъдат реализирани от училищния психолог:

  • Срещи и обучения за повишаване на информираността и разбирането за тормоза сред децата, учителите и родителите.

  • Организиране и провеждане на специализирани часове и извънкласни занимания с децата за формиране на нагласи и умения за по-добро общуване и отхвърляне на тормоза, като форма на поведение.

  • Разработване и прилагане на защитна мрежа, която да осигури ефективна защита на децата от прояви на тормоз. Тази мрежа ще включва система от правила на поведение на ниво клас и училище, механизми за съобщаване, превенция и действие в случай на тормоз с конкретни отговорности и задължения за педагогическия персонал и децата.

  • Създаване на подкрепяща мрежа от родителски организации в общността за подпомагане на процеса на превенция на насилието.

Конфликтите в училище  превенция и разрешаване facebook image
Публикувано от: Илияз Ружди

Подобни материалиКонфликтите в училище превенция и разрешаване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.