Начало на реферати

Конфесионална (религиозна) стр-ра на населението


Конфесионална (религиозна) стр-ра на населението


1.Същ.и квалиф.на религиите-религия=блгочестие,набожност,святост;тя е субект.отражение на действителността,но в осн.на вс.религ.с-ми лежи непознаването, липсата на обяснение за яв-ята ок.хората и вътре в тях.Религ.учения се квалифиц. главно по 2 признака:

-сп.броя на последователите им->делят се на световни(св.религ.са:христ.,ислямът, индуизмът-изповядвани от над 2/3 от нас.на Земята)и местни(имат огранич.кръг от последователи и огр.ареал на разпростр.->Африка,Азия)

-сп.времето на възникв.им->религ.вярвания се появ.още в зората на човеч.и по-точно-когато хората започват да търсят отгов.за същността на яв-ята ок.тях и отражението им в/у живота им.

2.Поява,особ.и разпростр.на осн.религии

-Юдейската-появява се п/з ¶¶ хилядол.пр.Хр.;с теч.на вр.се превръща от поли-в монотеистична;върх.божество е Яхве,а свещ.книги са-ТанахиТалмуд; днес тя не е хомогенна.П/з XV в.се появ.религ.течениеКабала,а п/з XV¶¶¶ в.Хасидизма.В нач.на ¶ хиляд.пр.Хр.се заражда зороастризмът->днес се изпов.от гебрите в Иран.

-Брахманизмът-появ.се п/з ¶ хиляд.пр.Хр.в Южна Азия;може да се приеме за продължител на религ.учение на Ведите;От брахманизма п/з втората m на ¶ хиляд. пр.Хр.се оформя индуизмът,изповядван днес от ок.15% от нас.на Земята(осн.полож.в тази религ.с-ма са вярата в кармата,в преселението на душата,в добрия и злия бог (Вишну и Шива)и др.;в нач.на XV¶ в.от индуистката религия се отделя сикхизмът (послед.му днес->щата Пенджаб в Индия,ок.22млн.);

-конфуцианството-п/з V в.пр.Хр.в Китай;първонач.като философско учение,а по-късно като религигиозно(разпр.в Китай,Корея); П/з ¶V в.пр.Хр.в Китай се заражда и даоизмът(основава се на филос.учение на Лао Цзъ).Днес привърж.на тези 2 рел.са ок.2,7% от нас.на Земята.

-Будизъм-възн.в нач.на V в.пр.Хр.в Сев.Индия; основател->Шакя-Муни,живяла в гр.Патна(Индия)п/з V¶ в.пр.Хр.; в нач.на новата ера в тази религ.се оформят 2 теч.- Хинаяна и Махаяна(от него произл.ламаизмът->Тибет,Корея).

-Християнство-в края на ¶ столетие пр.н.е.в Палестина;Христ.свят е разделен на католици(ок.19,5%) и православни; Различ.м/у католицизма и православието се свеждат до:организацията на църквите,някои религ.обреди като кръщенето,църк.служба, прекръстването и др.Протестанството се оформя от католицизма(ок.10,1%), има 3 осн.направления:

-англиканство->заражда се от 1534 год.,след скъсв.на отнош.м/у англ.крал и Ватикана; днес такива църкви има във Великобр.,Канада,САЩ,Австралия и др.;от 1867 год.вс. англикански църкви са обед.в съюз; разновидност му е методизмът(появ.се в нач.на XV¶¶¶ в.;метод.църкви също са обедин.в съюз,1-на от институц.му е Армията на спасението);

-лютеранство->свързва се с името на немск.свещ.Мартин Лутер; днес обединява църкви в ок.80 страни,с над 100 млн.послед.);

-калвинизъм->заражда се в Швейцария,в нач.на XV¶ в.;разпр.е в Холандия,Великобр., САЩ,Германия;3 осн.ф-ми е->реформизъм,презвитерианство и конгрегационализъм.

-Адвентизмът-появ.се п/з XX в.; отличава се с изкл.високия морал на изповядващите го,които внасят 1/10 от вс.си приходи в църк.община и така финанс.повече от 500 у-ща, над 400 мед.заведения и ок.50 издателства по целия свят;п/з втората полов.на XX в.от Адвентистката църква се отделя сектата Свидетели на Йехова.

Конфесионална (религиозна) стр-ра на населението facebook image
Публикувано от: Павлина Василева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.