Забравена парола?
Начало на реферати

Комуникационна програма за PR


Комуникационна програма за PR

Програмата за PR включва следните етапи:

I етап: Откриване и дефиниране на проблема

II етап: Идентификация на целите

III етап: Определяне на публиката

IV етап: Концепция за въздействие (програма за действие и комуникация)

V етап: Определяне на тактитките (средствата за въздействие)

VI етап: Изпълнение на програмата и оценка на изпълнението й.


I етап: Откриване и дефиниране на проблема

Разглеждат се следните два подетапа: обособяване на проблемните области и анализ на ситуацията.

1. Обособяване на проблемните области:

1.1. Преодоляване на негативните възприятия за предприятието те са свързани с качеството и надеждността на стоките и услугите; цените и екологичната чистота на продуктите; отношението и поведението на мениджърския екип (персонала) в нормални или кризисни условия.

1.2. Конфликти на предприятието с вътрешна или външна публика, с която има взаимоотношения или предотвратяване на конфликти.

1.3. Проблеми свързани с възможности, предизвикателства, перспективи на предприятието (финансово-икономически и социално значими идеи). Основният въпрос на който се търси отговор е: Какво се случва в момента?

2. Анализ на ситуацията насоки за провеждане:

2.1. Действащи позитивни/негативни сили в момента.

2.2. Кои и какви са включените в ситуацията?

2.3. Брой на включените в ситуацията.

2.4. По какъв начин хората са включени в съответното събитие?

2.5. От кога е проблема?

2.6. Защо проблема разстройва предприятието, неговата публика или неговите имидж и репутация?

2.7. Изследване на одобрението на акционерите, потребителите, поддръжката на гражданите и персонала на предприятието.

2.8. Изследване на минали експерименти


II етап: Идентификация на целите

На този етап трябва да се даде отговор на въпроса: Каква е желаната ситуация? в смисъл осведоменост, възприятия, отношение, поведение от страна на публиката. Условно целите се диференцират по следния начин:

1. Според стратегическата ориентация:

1.1. Информационни цели Запознаване на хората със събитието или новите стоки и услуги.

Комуникационна програма за PR facebook image
Публикувано от: Violina Tozeva

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.