Забравена парола?
Начало на реферати

Композиционни особености на Шекспировата трагедия Крал Лир


В своята драма Крал Лир Уилям Шекспир разказва цялото си величие на драматург, на философ, на проницателен писател и историк, който умее да визира не само своята съвременност, но отправя поглед и към бъдещето. Тази драма е израз на противоречията на епохата, която е и негово собствено противоречие в мирогледа.

Шекспир успява да убеди аудиторията си, че вижда живота в неговата цялост и взаимна обусловеност, в неговото единство, но и в неговите противоречия и конфликти. Той знае например с цената на колко мъки се изкупва прогресът на човечеството. Тази сложност на епохата, написала кървави страници в историята си, но същевременно и наситена с опияняващи страсти за власт, богатство, радости, разрушителна и творческа дейност, воля за самоутвърждаване, намира дълбок израз в трагедията му Крал Лир.

Шекспир в тази своя пиеса изгражда един неповторим, шекспировски трагизъм, отличаващ се с мащабност. Този трагизъм чрез характерите и конфликтите между тях разкрива велики процеси с епохални измерения. Ходът на голямото време е водещата линия в Шекспировата трагедия.

Великият английски драматург успява да се издигне до трагизма на късния ренесансов хуманизъм.

Шекспировата трагедия е трагедия на само на своето художествено време тя е израз и на трагизма на Ренесанса като интензивна и страстна историческа епоха.Класическата драма още от времето на античността се основава върху правилото за спазване на единство на време, място и действие. Действието трябва да се развива по плавна линия, неизменно насочено към развръзката и преди всичко към провала на негативното.

Линията на действието в бароковата трагедия резки обрати, сюжетната линия е по- раздвижена. Фабулата се развива в много отделни действия, които имат свои кулминационни точки. Постоянните промени, редуването на безизходност и надежда, подготвят читателя /или зрителя/ да приеме нещастието с примирение пред неумолимостта на съдбата.

Трагедията на Шекспир Крал Лир изисква трета линия на представяне. Неговата драма няма ограниченията на класицизма. Пренебрежението към установените правила обаче не е пълна освободеност, драматургът се подчинява на свои закономерности: постигане на максимална театрална ефектност чрез умело засилване и отслабване на напрежението. Трагедията Крал Лир е живо раздвижена, защото умело водената фабула съумява да държи зрителя в постоянно напрежение. Стремежът към идеална линия на действието обаче не е самоцел.

Пиесата започва, когато крал Лир взема решение да абдикира от трона и раздели своето кралство на три между неговите три дъщери: Гонерила, Регана и Корделия. Двете му по- големи дъщери са вече омъжени, но Корделия е много повече търсена за жена, отчасти понеже е любимката на Лир. Когато той се опитва да раздели кралството си между трите си обожаващи го и ласкаещи го дъщери, планът пропада. Корделия се отказва да участва в надпреварата от ласкателствата с по- големите си сестри, понеже смята, че така ще опорочи истинските чувства, които изпитва към своя баща. Но Лир, засегнат от поведението ©, разделя дяла © между Гонерила и Регана. Корделия е изпратена в изгнание. Въпреки, че е оставена без наследство и изгонена, кралят на Франция се оженва за нея, защото оценява нейната искреност и отчасти защото това му дава повод да нахлуе в Англия с цел да я вземе.

Композиционни особености на Шекспировата трагедия Крал Лир facebook image
Публикувано от: Радка Иванова

За приятелството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.