Забравена парола?
Начало на реферати

Компютърни вируси и анти вирусни програмиКомпютърни вируси и анти вирусни програми

компютърните вируси са специализирани програми,създадени с цел да унищожават другите програми или файлове с данни.Извесни са повече от 52 800 вируса.

Вирусът е паразитна програма, която следва предварително зададени логически инструкции за действие и самосухранение. Тези инструкции представляват поредица от командинаписани на език на високо ниво, на команден език или смесена формула на тези езици. Тя се пренася через всички средства който се използват за пренос на данни от една компютърна система в друга.

Вирусите имат способност за само възпроизвеждане. Съществуват и вируси, които притежават способноста да мутират в процеса на самовъзпроизвеждане и по този начин се различават от оригинала. Съществуват вируси които нанасят щети, но има и вируси които нямат вредно въздеиствие (игрови)

  • фаилови вруси- те записват своя код в тялото на изпълнимия фаил така че при стартиране на програмата да поеме опръвлението. По този начин на нормалната работа на програмата.

  • макро вируси- поразяват документите създадени с офис пакетите. При тези фаилове заедно с информацията съхранена в тях, се запазват и микрокоманди, свързани с извършването на определени действия. Вирусът променя тези деиствия или добавя нови. Това прави не използваема информацията съхранена в файла.

  • boot сектурни- вирусът се разполага в boot сектура на дискетите и дисковете, където се съдържа специализираната инфурмация за формата на устроиството, записаните на него данни и малка програма, зареждаща системните файлове, така че да не могат да се използват

  • bios вируси- поразяват входно-изхудната система на компютъра, която променя променя неговата конфигурация, което прави някои устроиства или цялата система не използваема.

  • резидентни вируси- те се разполагат в памета на компютъра и пречат на нормалното функциониране на операционата система.

  • нерезидентни вируси- те се разполагат в програмния код на програмата.

За борба срещу вирусите са създадени антивирусни програми. Те проверяват компютъра за наличието на вируси. Този процес се нарича сканиране.

Много антивирусни програми предлагат възможноста да се отстрани вирусът веднага след активирането му.

Част от антивирусните програми при стартиране на компютърната система се зареждат в паметта. При опит за четене или запис от дискета те проверват за наличието на вируси, преди изпълнениетона операцията. Други се използват за проверка и отстраняванета на вируси в

Компютърни вируси и анти вирусни програми facebook image
Публикувано от: Марийка Василева

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.