Начало на реферати

Компютърната мишка


  1. Слайд

Мишката (от английското mouse) е периферно устройство, използвано в персоналните компютри и някои други видове компютърни устройства. Задвижва се от ръката на потребителя, предавайки информация за движението си на компютъра.

  1. Слайд

Компютърната мишка за пръв път се появява с компютъра Apple Lisa през 1983 година и има само един бутон. Може би затова до ден днешен компютрите на Apple имат еднобутонни мишки. Първоначалната идея за това посочващо устройство се появява и развива с PARC изследователския център на фирмата XEROX, където се разработва и първия графичен интерфейс. Идеята за графичен интерфейс и мишката не намират поддръжници всред шефовете на фирмата XEROX и в следствие на фирмен шпионаж първата комерсиална система е Apple Lisa, последвана по-късно от популярната Microsoft Windows.

Първата мишка е изобретена от Дъглас Енгълбарт от Станфордският Изследователски Институт през 1968 г. след множество тестове. Първата мишка, неудобно и обемисто устройство, използва две зъбни колелца, перпендкулярни едно спрямо друго: завъртането на всяко от колелцата предава движението по една ос.

  1. Слайд

Както и всички други устройства, мишките биват различни, и то не само по външен вид, а и по принципа им на работа.

Това са добре познатите ни на всички мишки с топче. Малко по малко те отстъпват място на оптичните, но все още се използват и предпочитат от някои хора. При тях движението на курсора по екрана се определя от движението на метално топче, увито в гума. Това топче се намира в мишката като се опира свободно в долната си част върху повърхността на масата или подложката ви. При движение на мишката то се мести заедно с нея и се върти в съответната посока. Топчето се притиска до два вала от една ролка с пружина и по този начин валовете се въртят в зависимост от посоката на въртене на топчето. Всеки един от валовете определя движението напред-назад и ляво-дясно. В края на валовете има дискове с равномерни разрези по периферията им. Тези разрези служат за определяне на движението от проста оптична система. Тази система се състои от източник на инфрачервена светлина, подобен на този при дистанционните, и два сензора.

Сензорите са два понеже единият следи за преминаване на светлината през процепите в диска, а другият за спирането й. Така в зависимост дали първо е преминал лъч или е бил спрян се определя посоката на движението. При някои по-стари модели подобни мишки вместо разрези по периферията на дисковете имаше малки пъпчици, които натискаха контактори при въртенето си. Тази система обаче има прекалено малък живот поради бързото износване на контакторите и такива мишки в момента не се произвеждат. Характерно за мишите с топче е бързото замърсяване на валяците, което пречи на работата и предизвиква така нареченото прескачане, голямото тегло и по-голямата вероятност от повреда поради повечето механични части. Такива мишки обикновено имат и по-кратък живот от оптичните.

  1. Слайд

Оптичните мишки са най-използваните в момента. Цената на по-обикновените вече е под 10лв. При тях механичната система с топче напълно липсва. Вместо топче в долната част на мишката има вградена

Компютърната мишка facebook image
Публикувано от: Мая Николаева

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.