Забравена парола?
Начало на реферати

КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ТЕКСТ


КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ТЕКСТ

1. Видове текстообработващи програми

В зависимост от функционалните си възможности текстообработващите програми биват:

1.1. Текстови редактори служат за въвеждане на текст, като имат ограничени възможности за оформянето, подравняването му и задаване на характеристики на знаците. Примерни текстови редактори са Notepad и Word Pad за Windows, която има сравнително добри възможности за елементарно оформление на текста.



1.2. Текстообработващи системи предлагат разнообразни възможности за оформление и форматиране на текст. Съдържат средства за автоматично извършване на основни дейности при работа с текстове проверка на правопис, търсене и заместване на текст и др. Дават възможност за вмъкване на графични изображения, формули, таблици в текстовия документ и създаване на различни ефекти над текста. Към текстообработващите системи се отнася Microsoft Word за Windows.
1.3. Издателски системи предлагат високо качество на текста и графичните изображения. Включват средства за откриване и коригиране на правописни грешки, автоматичен пренос на думи, синонимен речник и други. Използват се в печатници и издателства. Типичен представител е Adobe PageMaker.

2. Структура на работния екран на Microsoft Word

Текстообработваща система Microsoft Word е част от пакета Microsoft Office.
След стартирането й (от Start/(All) Programs/Microsoft Word) се отваря основният прозорец на програмата.

В заглавния ред на прозореца, разположен най-отгоре, е изписано името на текущия файл (Document1 е името на нов файл, който се отваря автоматично) и името на програмата Microsoft Word.
Под заглавния ред е разположено т.нар. хоризонтално или лентово меню. При кликване с мишката върху елемент от това меню (или натискане на клавиш Alt + подчертаната буква) се отваря списък от команди.
Под хоризонталното меню е разположено инструментално меню, съдържащо бутони, илюстриращи най-често използваните команди. Чрез тях потребителят лесно може да избира команди, без да е необходимо да използва лентовото меню. Бутоните от инструменталното меню са групирани по категории, като на всяка от тях съответства определено име. Потребителят сам избира коя група бутони да бъде видима. Настройването на инструменталното меню се извършва от меню View с команда Toolbars. Поставянето на отметка пред съответната група предизвиква появата й върху екрана.
Следващият елемент на прозореца е работното поле, представляващо бял лист, в който се въвежда текстът. Листът е ограден с две линии (ако не са видими от меню View се избира команда Ruler). Бялата част от линията определя наборното поле, а сивата празните полета. В началото на наборното поле премигва вертикална чертичка, наречена курсор или точка на вмъкване. Тя показва позицията, в която се въвеждат символите.
Отдясно и отдолу под листа са разположени вертикален и хоризонтален плъзгач, даващи възможност да се разглеждат частите от листа, които не са видими.
Най-отдолу е лентата за състоянието, даваща информация за номера на текущата страница, общия брой страници в документа, позицията в реда и колоната, в която е курсорът.

КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ТЕКСТ facebook image
Публикувано от: Йорданка Георгиева

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.