Начало на реферати

Компютърна надеждност


Модел на Марков


Друг начин за определяне вероятността за повреда на система е да се използва модела на Марков. Моделът на Марков позволява да се дефинират системно състояние и преходни състояния. Изчисленията в модела на Марков са доста над това което разглеждаме, но повечето инженерни математически книги покриват техниката на пресмятяне.

За да се моделира надеждността на която и да е система е необходимо да е дефинира вариращите повреди- свободни и повредени състояния можещи да съществуват. За пример, система състояща се от два еднакви блока ( А и Б), всеки от които е необходимо да работи за да работи системата, ще има 4 възможни състояния. Първо (1) А и Б работят; (2) А работи, Б не; (3) B работи, А не; и (4) А и Б не работят.Системният проектант трябва да взенме на впредвид всяка възможност и да отчете до кога и кога може да настъпи. Това обикновенно се показва на диаграма на състоянията както на фиг. 98.7. Този модел не съдържа вероятността за поправка,но лесно може да му се добави.


Надеждност на Софтуера


Един от главните елементи във всякя компютърна система е неговия софтуер. Въпреки че софтуера е неправдоподобно да откаже във физически смисъл, всв пак е невъзмойно да се докаже всяко нещо различно от най-простите програми е напълно податливо на бъгове (грешки). Така всякя част от софтуера ще следва първата и втората част от нормалната ванна крива (фиг.98.1). Фазата на нормалния живот е до времето когато софтуера може да се опише като стабилен, дори да могат все още да се намерят бъгове. В тази фаза , където размера на повредата е константа(дори да е много ниска) , критерият за качеството на хардуера както МТТF и MTTR могат да се преценят. Те трябва да са включени във всяка преценка на цялата надеждност за компютърната система като цяло.


Изчисляване Надеждността на Реални Системи


Най-общият източник на основните правила на надеждността за електронни елементи и схеми е военната книга Reliability Prediction of Electronic Equipment, побликувана от US Департамента на Отбраната. Тя има обозначението MIL-HDBK-217E в най-разпространената си версия. Тази книга съдържа и основите нанадеждността и формулирането на това как да се модифицира това съдържание за интересуващата ни конфигурация. За пример, формулата за предвиждане на размера на повредата p, на биполярни или МОС микропроцесори е дадена като:


повреди за 106 часа.


Компютърна надеждност facebook image
Публикувано от: Галина Стоянова

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.