Начало на реферати

Компютърна надеждност


За много компютърни системи е възможно да се дефинира средно време за поправка ( MTTR ). Това ще е функция от няколко броя неща, включващо времето необходимо да се открие повредата, времето необходимо да се изолира и замени повреденият елемент, и времето необходимо да се установи че системата работи както трябва.Докато MTTF е функция на системния дизайн и операционната среда, то MTTR често е функция на непредсказуемия човешки фактор,оттук трудно се определя. В произволен случай предсказването на MTTR може да е обект на колебание. За някои системи МТТR може да се предскаже ако те са в ситуации където поправката е невъзможна или неикономична. Компютрите в сателитите са добър пример. В тези случаи и във всички останали където няма грешки в изхода може да се допусне повреда в определени граници, одобрени по ред, за да се одобри MTTR отвъд желаната продължителност на живота на системата.


Средно Време между Повредите


За системи където поправката е възможна, вида на очакваното време между повредите може да се дефинира като:


Дефинициите дадени за MTTF и MTBF са най-често приеманите. В някои литератури, МТBF грешно се използва като средно време преди повредата, бъркайки я с MTTF. В много реални системи, MTTF е много по-голямо от MTTR, тоест стойностите на MTTR и MTBF ще бъдат почти еднакви във всеки случай.


Точност


Точността се дефинира като вероятност, че системата ще функционира както през времето на нормалния работен период.

Което също може да се запише като:

Компютърна надеждност facebook image
Публикувано от: Галина Стоянова

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.