Начало на реферати

Компютърна надеждност


Компютърна НадеждностВъведение

 • Дефиниция на Повреда, Отказ и Грешка

 • Размер на повредата и надеждност

 • Връзка между надеждност и размер на повредата

 • Средно време на повреда

 • Средно време за възтановяване

 • Средно време между отказите

 • Точност

 • Пресмятане на надеждността на Компютърните системи

 • Моделиране на Марков

 • Софтуерна надеждност

 • Изчисление надеждността на Реални Системи


 • Въведение

  Тази част очертава знанието, необходимо за оценка надеждността на която и да е електронна система или подсистема вътре в компютъра. Думата оценка е била използвана в първото отсъждане да подчертаем, че следващите изчисления, дори да не са перфектни могат да гарантират, че отделен модел от електронното оборудване ще работи за определен период от време. Както и да е, те могат да осигурят смислен водач към вероятността че нещо ще работи както се е очаквало след дадения времеви период. Първата стъпка в пресмятането надеждността на компютърна система е да се установи вероятността на отказ на всеки отделен компонент като Резистори, Кондензатори, ИС , и връзки, които съставят системата. Тази информация може да се използва след това за цялостен анализ на системата.


  Дефиниции за Повреда, Отказ и Грешка

  Повреда настъпва когато системата или компонент от нея не функционира както се очаква. Пример за провал на компонент може да бъде късо съединение между база-емитер в транзистор някъде в голяма ИС или прекъсната спойка и съединение поради вибрации. Ако компонента претърпи провал, това може да доведе до отказ водещ към грешка, което може да доведе до отказ на системата.

  Отказ може да е или външна проява на отказ на компонент или дефект при проектирането. Дефект в компонент може да се причини от вътрешно физическо явление или от явления на околната среда като електромагнитни полета или промени в захранващото напрежение. Дефекта при проектирането може да се раздели на два класа. Първият клас се получава когато се използват компоненти работещи извън номиналните им стойности. Възможно е да се елиминира този клас чрез внимателен дизайнерски подбор на компонентите. Вторият клас, който е характерен за големи цифрови ИС като тези намиращи се в компютърните системи, се дължи на това, че дизайнера не е взел на впредвид всяко логическо обстоятелство, което може да настъпи в процеса на работа на системата. Всички компютърни системи имат софтуерен компонент като вградена част от тяхната работа, и софтуера е особено предразположен към този вид дизайнерски дефект.


  Отказа може да е постоянен или временен. Пример за постоянни откази са къси или отворени схеми с компонент в тях причиняващ физически провали. Временните

  Компютърна надеждност facebook image
  Публикувано от: Галина Стоянова

  Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.