Начало на реферати

Компютърна надеждност


Следващите фигури за дадени за 16-битов микропроцесор, опериращ на земята в лаборатория с температура от 51C. Устройството е пакетиранов пластмасов, 64-пинов двоен входящ корпус и се произвежда по една и съща технология ниаколко години.


Така размера на повредата за това устройство, работещо в дадената среда, е установено да бъде 1.32 повреди за 106 часа.


Дефиниране на Понятията


Годност: Това ни дава прогнозирането на времето което е дадено за част или система, през което ще работи цялото. Може да се изчисли отРазмер на повредата: Размера на повредата е (предвидена или премерена) броят на повредите за определено време за дадена част или система оперираща в дадената среда. Тя обикновенно е направена да бъде константа по време на времето на живот на елемента или системата.


Средно време за повреда: Използва се да даде очакваният период на живот на даден елемент, в дадена среда. Дефинира се чрез формулата:


Ако размера на повредата е константа, тогаваСредно време за поправка: MTTR ни дава предположението за средното време, което ще е нужно да се поправи даден елемент или система.


Надеждност: Надеждността е предположението че елемент или система ще функционират без повреди през дадения период на живот, при дадените условия.


Сродни Въпроси


92.2 Local Area Networks 110.1 Introduction 110.4 Mean Time to Failure (MTTF) 110.14 Markov

Models 110.22 Reliability and Economics

Y 2000 by CRC Press LLC


Компютърна надеждност facebook image
Публикувано от: Галина Стоянова

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.