Забравена парола?
Начало на реферати.орг

Категория - Педагогика


» Образователните системи във Великобритания и България.Сравнителен анализ

ЮЗУ НЕОФИТ РИЛСКИ БЛАГОВЕГРАД ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ РЕФЕРАТ на тема: Образователните системи във Великобритания и България.Сравнителен анализ. Изготвил: Проверил: спец.ПНУП Фак. Благоевград, 2004 год. СЪДЪРЖАНИЕ: * КРАТЪК ПРЕГЛЕД ВЪРХУ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В ЕВРОПА * ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАЧАЛНОТО ОБР

» Определяне коефициентът на интелигентност на моето дете

СУ Св.Климент Охридски Факултет Начална и предучилищна педагогика Специалност Социална педагогика Гр. София ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ Тема: Определяне коефициентът на интелигентност на моето дете Роден си да успееш ! Джоел Сий Мотивировка на проблема. За да направляват правилно детето си в избора на проф

» Организация на урока за успешна адаптация на учениците

Организация на урока за успешна адаптация на учениците Урокът, както е известно е основна форма в организираната учебна работа. Той не е изолирана единица, а звено от веригата уроци, обхващащи определена тема. В науката най-общото определение на урока е, че е основна организационна форма за реализир

» Педагогическа психология

предназначение за ориентиране/въвеждане на подрастващите в историческият опит на човека е възникнала едновременно с труда в най елементарните си форми. Много важно значение има и това че тази дейност е точно толкова необходима на обществото колкото и трудът. Многократно е подчертавано че без труд об

» Педагогически цели

Югозападен университет Неофит Рилски Реферат Тема: Педагогически цели Изготвил: Васил Пламенов Георгиев Факултетен ср 067 Спец. Социална педагогика Благоевград 2000 г. ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЦЕЛИ Като всяка целенасочена дейност педагогическите цели винаги са се ръководили от определени цели. За същността на

» Половото развитие в педагого-деонтологичен аспект

ШУ Епископ Константин. Преславски Педагогически факултет Катедра Социална педагогика Р Е Ф Е Р А Т на тема: Половото развитие в педагого-деонтологичен аспект Изготвил: Проверил: фак. магистърска специализация спец. Соц.администрация Продължаването на човешкия род не е нещо случайно или обусловено от

 


40 40 49 49

Подбрани реферати