Забравена парола?
Начало на реферати.орг

Категория - Биология


» Генно инженерство

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ Ул. Монтевидео 21, София, 1618 Център По Дистанционно Обучение Р Е Ф Е Р А Т ГЕННО ИНЖЕНЕРСТВО Изготвен от: Десислава Симеонова Лазарова, Студентка в програма: Екология и околна среда, ДО Курс: Микробиология И Микробиологични Методи На Пречистване КАКВО Е ГЕННОТО ИНЖЕНЕРСТВ

» УЧЕБНО ИЗПИТНА ПРОГРАМА

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ Държавният зрелостен изпит (матурата) по биология и здравно образование се провежда на едно равнище. Изпитът не е задължителен за всички и всеки зрелостник по свое желание може да положи изпита в зависимост от само

» Митологични основи на Менделовите закони. Скаченост на гените и кросинговър

Митологични основи на Менделовите закони. Скаченост на гените и кросинговър. Много изследвания показаха, че хромозомите са клетъчни структури, които съдържат гените. Менделовите закони за унаследяването на белезите може да се обяснят, като се проследи специфичното поведение на хромозомите по време н

» Биологична и социална същност на човека

Биологична и социална същност на човека. Човекът е единственият организмов вид, който притежава СЪЗНАНИЕ. Появата на съзнание е най-големият качествен скок в еволюцията на животинския свят. Съзнанието е функция на мозъка. Развитието на главния мозък и на първо място на кората на големите полукълба е

» Основни насоки и пътища на еволюцията

Основни насоки и пътища на еволюцията. Развитието на живота върху Земята и появата на човека са резултати от макроеволюцията. Колкото и специфични и разнообразни да са макроеволюционните преобразувания, те имат и някои общи черти, които определят основните насоки и пътища на еволюционния процес. Кат

» Биоразнообразие в Северното и Южното Черноморие

Доклад По Биогеография На тема: Биоразнообразие в Северното и Южното Черноморие Изготвил: Проверил: Пловдив, 2008 Този район се простира като ивица край Черно море, с широчина приблизително от 10 до 30 km, в която се проявява най-силно черноморското климатично влияние. Количеството на валежите нарас

 


40 40 49 49

Подбрани реферати