Начало на реферати

Клетъчна мембарана и рецептори


М – холинорецепторите / реагират на мускарин / повлияват главно калиевата проницаемост на клетъчната мембрана.

Активирането на - адренорецепторите води до отваряне на калиевите каналчета и хиперполяризация на клетъчната мембрана.

Многогодишни са усилията на изследователите за разкриване “тайните” на най-малката структурна единица на живия организъм. Бурното развитие на съвременните методи на изследване и използване постиженията във високите технологии разширява възможностите за по-пълното й изучаване.

4


Клетъчна мембарана и рецептори facebook image
Публикувано от: Стефан Марев

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.