Начало на реферати

Клетъчна мембарана и рецептори


Свободни рецептори от ензимен тип се намират в клетъчните мембрани, които реагират на специфични по химичен състав компоненти на телесните течности / такива например са - и -адренергичните рецептори в гладкомускулните клетки /. Активирането на  - адренорецепторите води до отваряне на калиевите каналчета и хиперполяризацията на клетъчната мембрана.

Възбудимостта на рецепторите по отношение на адекватнотодразнене е много голяма. Праговата сила на дразнителя, необходима за възбуждане на намиращия се в покой рецептор / т.н. абсолютен праг / е много малка. Тази голяма чувствителност на рецепторите към адекватното дразнене е резултат на продължително еволюционно развитие. Действието на дразнителя предизвиква няколко последователно развиващи се процеси:

* начален / трансформационен / процес, характеризиращ се с промени в проницаемостта на клетъчната мембрана ;

* генериране на т. н. Рецепторен потенциал ;

* предаване на възбуждането .

Действието на светлинното дразнене води до фотохимична реакция, продуктите на която променят проницаемостта на клетъчната мембрана.

Механичното дразнене води до деформация , при която се променя диаметърът на каналчетата в клетъчната мембрана и променя нейната проницаемост или пък води до промяна в разстоянието между молекулите и оттам - до промяна в метаболизма.

N – холинорецепторите / реагират на никотин / са голяма хидрофобна гликопротеинова молекула с множество субединици и няколко заливни места за ацетилхолина / медиатор в мускулите / , както и за неговия антагонист кураре. Под действието на ацетилхолинът рецепторът отваря неспецифични катионни каналчета / за Na⁺ и Ка⁺/ в резултат на което настъпва деполяризация на клетъчната ммембрана.

Клетъчна мембарана и рецептори facebook image
Публикувано от: Стефан Марев

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.