Начало на реферати

Клетъчна мембарана и рецептори


Резултатите от последните изследвания са в полза на липидно-белтъчно-глобуларно-мозаечния строеж на клетъчната мембрана. Белтъците са под форма на спирали, като техните заредени групи са ориентирани както към вътрешната, така и към външната повърхност на мембраната. Имат асиметрична конфигурация, свързани са с липидите и придават мозаечен изглед на мембраната. Те представляват мембранни ензими, преносители или пори. Някои от белтъчните молекули “прорязват” цялата мембрана, свързвайки външната и вътрешната и повърхност, т.н. интегрални белтъци. Мембраната е твърде лабилно и динамично образувание. Тя може да променя своята фина ултраструктура под влияние на различни стимули. Тези стимули / различните хормони, химични вещества, вируси и др./ взаимодействат с разположени по мембраната химични “рецептори”, които в повечето случаи представляват гликопротеидни комплекси, специфични за отделната клетъчна популация.

Съобразно това, на какъв вид енергия реагират, рецепторите се делят на следните основни групи : механорецептори, химиорецептори, терморецептори и осморецептори.

Клетъчната мембрана е пронизана от “каналчета” / йонофори /, които са с диаметър около 0,7nm и са “тапицирани” с мономолекулен хидрофилен белтъчен слой. Една част от каналчетата са заредени положително от страничните групи на белтъците и по такъв начин улесняват преминаването на отрицателно заредените хлорни йони, докато други порички, които имат отрицателно зареждане и специфичен профил, “различават” натриевите и калиевите катиони в зависимост от техния размер и конфигурация.

Клетъчна мембарана и рецептори facebook image
Публикувано от: Стефан Марев

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.