Начало на реферати

Клетъчна мембарана и рецепториОснови на биологията


тема: Клетъчна мембарана и рецептори


Основна структурна и функционална единица в многоклетъчния организъм е клетката. Всеки жив организъм е изграден от множество клетки, строго специализирани във функциите си, групирани в органи и системи, работещи в синхрон. Независимо от голямото функционално и структурно многообразие на клетките, всяка от тях има елементи, характерни за всички клетъчни видове - основни органели или субклетъчни структури, като ядро, митохондрии, рибозоми, гранули, лизозоми, мембрана.

Клетъчната мембрана / плазмлемата / обвива клетките, като отделя цитоплазмата от външната среда и има голямо значение за техните функции. Една от основните функции на плазмалемата е да “разпознава” необходимите за клетката вещества – аминокиселини, захари, йони, витамини, да ги въвежда в клетката и да създава най-благоприятна за функциите й среда. Тя осигурява придвижване навън от клетката на произведени в нея белтъци, хормони или крайни продукти от обмяната. Друга съществена функция на клетъчната мембрана е, че посредством намиращите се по нейната повърхност химични рецептори може да възприема информация за промените в заобикалящата я среда и да реагира на нея или да предава на други органи и системи, както това е характерно за сетивните и нервните клетки.

Клетъчната мембрана съобразно модела на Danieli - Davson / Даниели - Давсон / представлява протеино-липидно-протеинов комплекс с дебелина около 7,5nm. Тя има един външен белтъчно-полизахариден слой / 2nm /. Неговият участък контактира със заредения външен хидрофилен слой на двойния фосфолипиден слой / 3,5nm /, чиито хидрофобни крайща от мастни киселини са обърнати навътре. Вътрешният фосфолипиден слой е покрит също с белтъчни молекули, но те не съдържат полизахаридни комплекси.

Клетъчна мембарана и рецептори facebook image
Публикувано от: Стефан Марев

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.