Начало на реферати

Класификация на компютрите


Класификация на компютрите


Както всяка машина, и компютъра се характеризира с важния за потребителите параметър производителност.

Производителността отразява скоростта на обработката на данни ( понякога я отъждествяват с бързодействието). Измерва се с брой машинни инструкции или операции, изпълнени за една секунда. Производителите на големите компютри оценяват поизводителността на апаратната им част с различни мерни единици:

  • MIPS- милиони инструкции за секунда;

  • MOPS- милиони операции за секунда

  • MFLOPS- милиони операции с числа с плаваща запетая за секунда.

За по-големи порядъци на производителността се използват G (гига) или T (тера) операции за секунда.

Развитието на компютърната техника води до непрекъснатото увеличаване на производителността на компютрите, която зависи основно от архитектурата и технологията на електронните им компоненти.

До средата на 80-те години у нас вместо термина "компютър" се използваше съкращението ЕИМ (електронно-изчислителна машина). За разлика от останалите изобретени от човека машини, компютрите увеличават не неговата физическа, а интелектуална мощ.

От началото на петдесетте години до края на деветдесетте години на миналия век се смениха се четири поколения цифрови компютри, различаващи се по електронните си компоненти.

- Първо поколение цифрови компютри (1951 - 1959 г.)-изградени с електронни лампи.

- Второто поколение (1959 - 1969 г.) - изградени с транзистори.

- Третото поколение (1965 - 1971 г.) -с интегрални схеми с ниска степен на интеграция.

- Четвъртото поколение (след 1975 г.) - с интегрални схеми с голяма и свръхголяма степен на интеграция (ГИС) и микропроцесори. Те позволиха внедряването на микрокомпютри в такива области, където по-рано това бе немислимо.

У нас за интегралните схеми широко се използва названието чип.

Започна разработването на компютри от пето поколение с елементи на изкуствен интелект.


Поколения

Примерни машини

Градивни елементи

Софтуер

Характеристики

1

ENIAC, UNIVAC I,

Електронни лампи, магнитни барабани

Машинен код,

съхранени програми

2 KB памет, 10 KIPS(10 хиляди инструкции за секунда)

2

IBM 7094

Транзистори, вътрешна памет на фер.сърцевини

Езици на високо ниво

32KB памет, 200 KIPS(200 хиляди инструкции за секунда)

3

IBM 360/370,

PDP 11

Интегрални схеми , полупроводникова памет, микропроцесори

Време-делене,

структурно програмиране

2 MB памет,5 MIPS(5 милиона инструкции за секунда)

4

IBM 3090,

Cray XMP, IBM PC

СГИС

мрежи,

оптични дискове


Комплексни програми,

обектно-ориентирани езици,

експертни системи

8 MB памет,30MIPS(8 милиона инструкции за секунда)

5

Sun Sparc, Intel Paragon

ULSI,GaAs,

Паралелни системи

Паралелни езици за символична обработка

64 MB памет,10GFLOPS

В зависимост от изпълняваните задачи и стойността им, съвременните цифрови компютри се разделят на:

а) суперкомпютри - най-мощни и най-скъпи ( с цена до стотици милиони долари). С тях в напредналите страни са снабдени държавните институции, специалните ведомства, големи научни организации и др. Суперкомпютрите решават много сложни проблеми в режим на реално време (например глобална прогноза за времето, моделиране на ядрен взрив и др.);

б) големи компютри (на запад се използва термина mainframe computers)- за средни и големи компании и научни институти. Могат да обслужват хиляди потребители. Цената им е от няколко стотин хиляди до няколко милиона долара. Класически пример е семейството IBM 360/370, разработено през 60 те и 70 те години;

в) мини компютри - за малки и средни организации и компании. По-малки са от големите, но са достатъчно мощни. Цената им e до няколко стотин хиляди долара. Техни представители бяха семействата компютри на американската фирма DEC-PDP 11/LSI 11/VAX II, СМ-4, а сега AS 400, използвани за изследователски цели, управление на технологични процеси в автоматизирани заводи, мощни сървъри и др.

г) микрокомпютри, с цена до няколко десетки хиляди долара. Дължат появата си на микропроцесора в началото на 70-те години, който предизвика революционни промени в приложението на изчислителната техника. Микрокомпютрите се делят на

Класификация на компютрите facebook image
Публикувано от: Силвия Стефанова

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.