Забравена парола?
Начало на реферати

Класически ефект на Доплер


Ако източникът се движи със скорост по-голяма от тази на вълните ve > v, възниква конусообразен вълнов фронт (конус на Мах), следствие на това, че фронтовете на по-късно излъчените вълни изпреварват по-рано излъчените. Конусът на Мах се движи със скоростта на източника ve > v и когато достигне приемника възниква т.н. свръхвълнов (свръхзвуков) взрив. Ъгълът при върха на конуса се определя от:

, М число на Мах ,

Примери: При движение със свръхзвукова скорост (свръхзвукови самолети), при движение на катери или кораби със скорост по-голяма от тази на водните вълни, Ефект на Черенков - при движение на заредени частици със свръхсветлинна скорост във среда.

2. Ефект на Доплер при скорости блики до с=1.

При разпространение на електромагнитните вълни (в частност на светлинните вълни) във вакуум липсва носител (ефир), т.е. материална среда. Ефектът зависи само от относителната скорост на източника спрямо наблюдателя. Периодичността на електромагнитните вълни във време-просранството напълно се определя от четиримерния вълнов вектор и неговите трансформации (вълновото число в класическия ефект не се променя k'=k, ако <<c=1 ):

а.) Ако =0, то: синьо отместване

б.) Ако , то: червене отместване

Червеното отместване наблюдавано в спектъра на далечните обекти от вселената е доказателство за нейното разширение.

5в. Ако (напречен ефект), то: червено отместване

Напречен Доплер ефект е наблюдаван за светлината от Айвс и Стилуел през 1938г.

Аберация - промяна на ъгъла на падане (хлъзгане) на вълновите лъчи спрямо различни наблюдатели:

Механична аналогия - при бързо движение спрямо дъжда нараства ъгалът, под който падат дъждовните капки.

Класически ефект на Доплер facebook image
Публикувано от: Ивилин Иванов

Подобни материалиКласически ефект на Доплер 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.