Начало на реферати

Казус по Централно банкерство


През първата половина на 2008 г. отпуснатите жилищни кредити (общо в лева и валута) възлизат на 6 764.9 млн. лв.

Сравнителният анализ на данните от първото полугодие на 2008 спрямо това на миналата 2007 година сочи ръст на почти всички основни показатели, въпреки задълбочаващата се финансова криза в международен план, от която нашата банкова система не остана незасегната с оглед на все по-глобализиращия се пазар.

С движение нагоре се „отчита" и средният размер на кредита. Общото покачване е с 44, 33% . Средният размер на изтеглените кредити за периода 1.01.- 30.06.2008 г. за цялата страна е достигнал 44 886 евро, докато за съшия период на 2007 г. е бил 31 100 евро.

Съотношението евро/лева за страната за първото полугодие на 2008 г. е 69/31, при 52/48 за същия период на миналата година. Движението съвсем резонно е в полза на общата европейска валута. Основната причина е в по-високите лихви при левовите вземания. Дори при настъпилата криза, банките имаха възможност да получават по-евтино финансиране от международните си партньори, в сравнение с депозитите в местна валута.

Значителен спад на отпуснатите ипотечни кредити се наблюдава през втората половина на 2008 г., като общия им брой за периода е 1 415.3 млн. лв., а за цялата година те възлизат на 8 180.2 млн. лв.Ипотечно кредитиране през 2009 г.


Отминалата 2009 г. се характеризираше със силен спад на почти всички следени показатели. Средният размер на отпуснатите кредити, който се счита за най-ясен изразител на тенденциите на пазара, намаля с 22%  и вече е 36 260 евро при 46 800 евро за 2008-ма и 38 600 евро през 2007-ма година.

Основните причини за негативното движение бяха: изключително слабата активност през първата полoвина на годината, спадът на цените на имотите и на процентa финансиране, както и покачването на процентa самоучастие.

През първото полугодие на 2009 година спадът е бил 35 100 евро.

Лихвите през изминалата година се движеха между 8,5% и 9,5% за евровите и между 9,5% и 11% за левовите кредити.

Съотношението евро/лева за страната за първото полугодие на 2009 г. е 81/19 спрямо 69/31 за същия период на 2008 г. и 52/48 за полугодие първо на 2007 г.
Движението съвсем резонно е в полза на общата европейска валута. Основната причина е в по-високите лихви при левовите кредити.

Данните от първото полугодие показаха цялостно колебание от страна на клиенти и финансовите институции, власт на малките суми и цялостно свиване на пазара.

През второто полугодие на 2009 г. обемите отпуснати кредити се увеличават в резултат на вълна от покупки, мотивирани от падащите цени на недвижимите имоти. Все пак обемите остават далеч от тези, които се реализираха на пазара през 2006, 2007 и първата половина на 2008 г. Лихвените нива се задържат около сегашните, като отделни финансови институции подобряват условията си с цел заемане на определен пазарен дял в ипотечното кредитиране на физическите лица.

Казус по Централно банкерство facebook image
Публикувано от: НЕДЯЛКА ИВАНОВА

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.