Начало на реферати

Казус по Централно банкерство


имоти и бизнес услуги запазиха високи темпове на растеж през 2008 г. − съответно 8.5% и 5.5%. През последното тримесечие обаче годишният растеж спадна съответно до 4.4% и 0.6%.


Брутен вътрешен продукт (БВП) през 2009 г.


Според Националният статистически институт (НСИ) брутния вътрешен продукт (БВП), произведен в България през първото полугодие на 2009 година спрямо първата половина на миналата година БВП спада с 4.2%.

През първото шестмесечие БВП достига в номинално изражение 30.3 млрд. лв. или в долари при среден курс за шестмесечието 1.47 лева за долар – 20.6 млрд. долара. На човек от населението се падат 3 987 лева от БВП или 2 717 долара. Преизчислен в евро, БВП е 15.5 млрд. евро или на човек се падат 2 038 евро.

Спадът в промишлеността се запазва и през юли

През юли 2009 г. промишленото производство намалява с 18.9% спрямо юли 2008 година, сочат още предварителни данни на НСИ. През юни спадът на промишлеността бе 18.7% на годишна база.

През юли в добивната промишленост е отчетен спад от 13%, в преработващата промишленост - 24.3%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ има увеличение от 1.3%. Производството на инвестиционни продукти намалява с 30.5%, производството на продукти за междинно потребление - с 29.5%, а производството на енергийни продукти - с 3.5%.

По предварителни данни през юли 2009 г. оборотът на предприятията от промишлеността намалява с 24.5% в сравнение с юли 2008 г.

В строителството се запазва равнището отпреди месец 

На годишна база спадът в строителството през юли е 14.5%, докато през юни 2009 г. спрямо юни 2008 г. беше 8.6%.

При сградното строителство е регистриран спад на произведената продукция с 20.6%, докато при гражданското строителство има намаление само с 0.4% спрямо юли 2008 г.

Потреблението продължава да се свива

Приходите от продажби за юли 2009 г. по предварителни данни намаляват със 17.7% спрямо същия месец на предходната година.

В търговията на дребно намалението от 9.2% се дължи на регистрирания спад във всички съставни дейности, с изключение на търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия, която отбелязва ръст от 2.9%.

Отрицателните темпове се движат в границите от 0.5% за търговията с фармацевтични и медицински стоки до 20.9% за търговията с компютърна и комуникационна техника. В търговията с автомобилни горива и смазочни материали намалението е 6.0%, а дейността формира около 25% от обема на приходите.

Казус по Централно банкерство facebook image
Публикувано от: НЕДЯЛКА ИВАНОВА

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.