Начало на реферати

Казус по Централно банкерство


През второто шестмесечие на 2009 г. преките чуждестранни инвестиции възлизат на

1 595.8 млн. евро или общо за цялата година 3 212.5 млн. евро, което е почти двойно по-малко в сравнение с миналата година.

Ниската капитализация на българската икономика и ниските преки данъци продължат да привличат вниманието на чуждестранните инвеститори, но успехът до голяма степен зависи от добрата организация и добрата администрация. Въпреки безспорните предимства на страната като местоположение и производствени разходи, в скоро време не може да се очаква нов бум на ПЧИ и достигане на безпрецедентните нива от 2007 и 2008 година.

Заключение


Вследствие на направения анализ за състоянието на икономиката и развитието на България през 2008 и 2009 година може да се обобщи, че намесата на националната банка в икономическите процеси, с цел подобряване на стопанския и социален климат е ограничена. Когато става въпрос за политиката на БНБ, трябва да се знае, че основните задачи на БНБ са да поддържа стабилността на лева и фиксирания курс и да осигурява стабилността на банковата система. Оттам и на спестяванията на гражданите и фирмите. Задачата на БНБ не е да насърчава кредитирането. Трябва добре да се осъзнаят променените реалности в глобален мащаб и ограниченията, които има българската икономика.

От много години икономиката на България се развива на основата на чужди спестявания, а не на български. През последните 12 години икономиката растеше поради това, че БНБ беше последователна в поддържането на макроикономическа стабилност и провеждаше структурни реформи. Тази политика позволи да се изгради доверие в чуждестранните инвеститори. През последните 5 години българската икономика привлича ПЧИ, средно равняващи се на 20% от БВП, които са в основата на икономическия растеж в страната.

Следователно основната цел на националната банка трябва да бъде да запази това доверие, като продължи следваната политика – макроикономическа и финансова стабилност, осигурени от паричния съвет, стабилност на банковата система и разумна фискална политика, както и продължаване на провеждането на реформи и подобряване на бизнес средата (в цялата комплектност от законност и ред до условия за правене на бизнес и развитие на човешкия капитал).

Българската икономика е силно зависима от развитието на световната икономка и в частност на европейската. Вече има ясни признаци на забавяне на темповете на растеж, най-вече в отраслите, силно зависими от външните пазари. За щастие с по-бавни темпове от това, което се вижда в другите страни от ЕС. Факторите за това забавяне са тези, които се очакваше, че ще действат най-силно и бързо – спадът на външната търговия и забавянето на притока на капитали в страната.

Каквито и мерки да се предприемат трябва да се знае, че икономиката на България ще ускори темповете си на растеж едва когато основните и партньори (Германия, Италия, Гърция, Франция) отново започнат да растат. 

Казус по Централно банкерство facebook image
Публикувано от: НЕДЯЛКА ИВАНОВА

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.