Забравена парола?
Начало на реферати

КАПИТАЛОВА И ВРЕМЕВА АЛОКАЦИЯ


КАПИТАЛОВА И ВРЕМЕВА АЛОКАЦИЯ

Същност на капиталовата алокация

Съотнощение м/у отделните класове активи в бъдещия момент. Напрактика тове е теоретичен портфейл.

I списък акции

..

..

I списък облигации

.

II пакет акции

II пакет облигации

IIIАкиции Облигации60/40r А
О

Модели за пасивна и активна капиталова алокация

  1. Пасивни модели

  1. Купи и дръж Buy and hold

Съотношение между акции и облигации 60:40. Капиталовата алокация е защитата на 40 лв. облигации, а не в процент от съотношението.

Чист рисков доход се намира по следната зависимост:

Ws = bs / s . m

Ws - дела на акциите в портфейла

bs- чистият рисков доход на пакета от документи

s бетата на пакета от акции

m риска на пазара

поставянето на съотношението м/у А и О в бъдещият портфейл, във формулата решава проблемите, възникващи при субективният подход. Субективният подход, за намиране на съотношението м/у рисковата и безрисковата част на бъдещият портфейл, отразява субективната склоност към риск. Колкото е по-голяма разликата м/у доходността на рисковата и безрисковата част, толкова и делът на рисковата част в бъдещият портфейл ще намалява. В условията на недостатъчно добре развит пазар и наложено инвестиционно поведение инвеститора трудно може да предприеме своето инвестиционно поведение на база на доходността, която може да се получи от рисковите и безрисковите активи и съответно риска, който насят рисковети активи. Точно тази зависимост е изразена във формулата,

КАПИТАЛОВА И ВРЕМЕВА АЛОКАЦИЯ facebook image
Публикувано от: МАРИН ИЛИЕВ

Подобни материалиКАПИТАЛОВА И ВРЕМЕВА АЛОКАЦИЯ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.