Забравена парола?
Начало на реферати

КАПАЦИТЕТ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ И НЕГОВИТЕ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА ЗА ГОДИНА, МЕСЕЦ, СЕДМИЦА


КАПАЦИТЕТ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ И НЕГОВИТЕ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА ЗА ГОДИНА, МЕСЕЦ, СЕДМИЦА

Представяне

Специализирана болница за рехабилитация е разположена в подножието на Източна Стара планина сред парк от 32000 кв.м. на 15 км. от гр. Бургас и на 28 км. от Черноморския курорт Слънчев бряг.

Бургаски минерални бани спадат към Черноморската крайбрежна зона, но с влияние на планински климат. Средно годишните темепартури са +120 С и атмосферно налягане около 755 мм живачен стълб.

В непосредствена близост до Специализираната болница за рехабилитация е минералния извор, за чието ползване има сведения още от времето на Филип ¶¶ Македонски / 359-336 г. пр. н.е./. Бургаски минерални бани са били едни от най-прочутите бани в Източната Римска империя, а по-късно и в Османската империя.

Минералната вода е хипертермална с температура 410 С, с алкална реалкция pH= 9,8; слабо минерализирана 0,619 г/л; хлоридно-хидрокарбонатна, натриева, силициева и флуорна, бистра и без мирис. В специлизираната болница за рехабилитация с голям лечебен ефект се използват и добиваните в Атанасовското езора край Бургас лечебна кал и луга. Лечебната кал е черна, финна, без механични примери, със силикатно-карбонатен скелет, дисока водозадържаща способност 324,1 кг, средна степен на набъбване 3,17 и съдържа сяроводород, амоняк, въглероден диоксит, кислород, биологични активни вещества и антибиотици. Лугата е гърста течност с високо относително тегло 1213-, богата на магнезиеви, калиеви, натриеви, серни, хлорни и други йони.

Специализирана болница за рехабилитация Бургаски минерални бани ЕАД е правоприемник на Санаторно-курортен комплекс гр. Бургас, създаден през 1954 година. Със заповед на Министъра на здравеопазването РД 18-33 от 18.08.2000г. е преобразувана в търговоско дружество с решение по фирмено дело 2330/29.08.2000г. на Бъргаския окръжен съд, като удноличен собственик на капитала е държавата, чиито права се упражняват от Министъра на здравеопазването.

Специализирана болница за рехабилитация Бургаски минерални бани ЕАД гр. Бургас е специализирано лечебно заведение оказващо болнична помощ - физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на опорно-двигателния и ставно-легаментарен апарат; на централна и периферна нервна система, обменни заболявания. От 2001 година има резрешение за осъществяване на лечебна дейност със статут на междуобластна болница.

Обслужвана патология.

В Националната здрвна карта за гр. Бургас СБР-БМБ ЕАД е единствената рехабилитационна болница. Използва уникалната комбинация от минерална вода, лечебна кали и луга за извършване на

КАПАЦИТЕТ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ И НЕГОВИТЕ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА ЗА ГОДИНА, МЕСЕЦ, СЕДМИЦА facebook image
Публикувано от: Ангел Иванов

Подобни материалиКАПАЦИТЕТ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ И НЕГОВИТЕ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА ЗА ГОДИНА, МЕСЕЦ, СЕДМИЦА 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.