Начало на реферати

Калкулиране на себестойност
ПРИЛОЖЕНИЕ МЕТОДА НА КРИТИЧНАТА ТОЧКА В ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО НА АД
1. Класификацията на разходите според връзката им с обема на продукцията от гледна точка това дали разходите за производство и реализация се променят, в зависимост от обема на произведената и продадена продукция, разграничаваме постоянни и променливи разходи.

  • Постоянни Fc fixed cost, остават непроменени независимо от промените в обема на производството. Към тях се отнасят: начисления, разходи за външни услуги, наем на помещения, такса смет, счетоводни услуги, застраховки, разходи за реализация.

  • Променливи VC variable cost, променят се в зависимост от обема на произведената и реализирана продукция. Към тях се отнасят разходи за материали и суровини, за работни заплати, осигуровки и някои разходи по пласментни.Tc total cost общи разходи

TR total revenue

TR p.Q (цена на количеството)

BEP break even point. (критична точка)

Q BEp =FC + VC/P

2. Същност на метода на критичната точка класификацията на разходите е FC и VC и дава възможност да се определя минимален обем продукция, който трябва да възпроизведе или продаде, за да не бъдем на загуба. Прилагане на метода на критичната точка позволява да се определи от кой обем е произведена или продадена продукция може да реализираме печалба. Точката е тази, при която общите приходи са равни на общите разходи. Количеството на продажбите показва онзи минимален обем, който трябва да възпроизвежда или реализираме, за да не бъдем на загуба. Всеки предприемач се стреми да намали количеството на продукцията в ВЕР. Това се постига по един от следните начина:

  • Чрез намаляване на направените разходи

  • Чрез увеличаване на цената, чрез корекция в цената може да се регулира на продукцията в ВЕР

3. Зона на безопасност

Калкулиране на себестойност facebook image
Публикувано от: Калина Иванова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.