Начало на реферати

Калкулиране на себестойност


Амортизационни очисления за машини, сгради, съоражения.

 • Разходи за осветление, отопление и вода.

 • Офис разходи пощенски, телефонни, канцеларски разходи, интернет.

 • Разходи за заплати и осигуровки на административно-управленския персонал (косвени турдови разходи).

 • Разходи за външни услуги счетоводни, консултантски, рекламни разходи, наем за помещение.

 • Разходи за учредяване на дружеството.

  • Изчисляване на себестойността преминава през следните етапи:

  Влючване на преки разходи

 • Разпределяне на косвените разходи според Закона за Счетоводството косвените разходи се включват в себестойността пропорционално на определена база. За база може да се избере една от следните величини: Преки-материалки, Преки-трудови, Всички преки разходи, Реализирания обурот.


 • Себестойността = материални разходи + трудови разходи + косвени разходи

  Методика на ценообразуването в предприятието


  1. Определяне на целите и стратегиите на предприятието в областта на цените целите са:

  • Оцеляване на предприятието да продължи да функционира дори на минимална печалба. Такава цел се определя, ако на пазара има силна конкуренция или възможностите на предприятието са слаби.

  • Постигане на максимална печалба, в кратки срокове целта е да се направи пазарен пробив.

  • Максималната печалба за дългосрочен период възможно е текущата печалба да не е значителна, но за по дълъг период от време да се осигурят максимални приходи.

  Калкулиране на себестойност facebook image
  Публикувано от: Калина Иванова

  Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.