Начало на реферати

Калкулиране на себестойност


  1. Застрахователно образуване, управление и разпределение на паричен фонд от застрахователното дружество създаден от премии на физическите и юридическите лица, който е предназначен за възстановяване на случайни вреди, причините от стихийни бедствия и злополуки.

  2. Застрахователно дело той е съвкупност от всички видове застраховки, застрахователни дружества, организации, мироприятия

  3. Застраховател организация или предприятие, което в рамките на едно застрахователно отношение срещу получена премия е задължено да извърши плащане при настъпване на независещо от волята на страните

  4. Застраховам физическо или юридическо лице, което срещу заплащане на определена премия получава правото да изисква плащания при настъпване на събития, които накърняват живота, трудоспособността или имуществото

  5. Застраховаща това е лицето, което сключва застраховка

  6. Застрахователен фонд са резервите или фондовете образували по пътя на застраховането

  7. Застрахователна премия плащането на застрахования към застрахователя

  8. Застрахователен договорКалкулиране на себестойност facebook image
Публикувано от: Калина Иванова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.