Начало на реферати

Калкулиране на себестойност


Калкулиране на себестойност • Същност представлява съвкупност от всички разходи за производство и реализация на продукцията.

Процесът на последователно натрупване на отделните видове разходи се нарича калкулиране на себестойността.


Себестойност = Всички разходи за производство и реализация


Цена = Себестойност (разходи и печалба)


Процесът на постепенното изчисляване и натрупване на разходите в себестойността се нарича калкулация. Това е формата , в коята се изчисляват разходите. В закона за счетоводството се отбелязва как се извършва калкулацията в производството. Преките разходи се включват направо в себестойността на дадения вид продукция, а косвените се включват по условен начин, пропорционално на дадена база. Според закона за счетоводство за база могат да бъдат избрани:

Определянето на себестойността е oт голямо значение, тйи като:

Позволява да се формира подходяща цена, която да покрива всички разходи и да осигурява известна печалба.

 • Дава възможност да се направи анализ на всеки отделен разход и да се установи каде са допуснати преразходи.

 • Позволява да се потърсят резерви за реализиране на икономии в предприятието.

  • Видове разходи от гледна точка на начина им на включване в себестойността тази класификация на разходи се използва само в производствената дейност:

  Преки разходи (ПР) включват се направо в себестойността на дадения вид продукция. Биват два вида:

  Материални разходи (МР) за суровини, материали, полуфабрикати.

 • Трудови разходи (ТР) за заплати социални осигуровки на пряко заетите в производството.

 • Косвени разходи (КР) по своя характер тези разходи са общи, отнасят се за дейноста на предприятието като цяло, поради което неможе точно да се определи каква част от тях се включва в себестойността на даден вид продукт. Косвени разходи е необходимо да се влючат в себестойността и това става по един условен начин. Към косвените разходи се отнасят:

  Калкулиране на себестойност facebook image
  Публикувано от: Калина Иванова

  Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.