Забравена парола?
Начало на реферати

Какво е БогКакво е за вас Бог?
Аз съм напълно убеден, че душата е неразрушима и че нейната деятелност продължава през вечността. Тя е като слънцето, което за нашите очи изглежда, че нощем залязва, но в дейстителност само е отишло да разпръсква светлината си другаде.1Още от средните векове алхимиците започнаха да търсят философския камък за да се сдобият с вечен живот и да се присмеят на смъртта. Едновременно с тях мистици се заровиха в книгите на древните пороци за да намерят няколко думи за рая и ада, за да не отидат неподготвени в отвъдното. Съвременни психоаналитици прилагат хипносеанси , за да помогнат на човек да се върне назад в минали животи , дори космическите сонди и телескопи с нищо не помагат на люпобитството ни. Все още незнаем какво ни чака зад вратата на смъртта,но това не означава че ако не можем да видим нещо то не съществува. Мнозина са тези които вярват че смъртта е само край на материалният живот на земята и началото на по-висше духовно съществуване.

Много учени философи, мистици,окултисти, а и вече съвременни парапсихолози търсят отговори за живота след смъртта, както и доказателства, но все още няма категорични такива. За това аз няма да се спра подробно на този проблем, а на една от най упоритите човешки мечти тази за безсмъртието. Това е мечта, която винаги се пробужда в размирните времена в историята на човечеството и се зародила още с появата на човешкия вид. Тя е съпътствала човека през етапите на развитието му, измъквайки го от бедите и възкръсвайки от пепелта , като птицата феникс. В този смисъл писателят Достоевски е казал: Висшата идея на земята е една, именно идеята за безсмъртието на човешката душа, всички останали висши идеи на живота с които човек може да живее тук произхождат от нея

Смисълът на аскезата всъщност е смисълът на живота , тоест как точно всеки отделен индивид, според вътрешните си убеждения е решил да го приживее. Самото значение да се лишиш от всичко , да страдаш и да се жертваш за да имаш по хубав живот след смъртта , би могло да бъде изпълнено само от духовно извисен и морално осъзнат човек, който не се доверява сляпо на религиозните писания, а си е изградил собствен мироглед за мисията която изпълнява на земята,душата , живота след смъртта, прераждането.Човекът ли е грешка на Бог или Бог е грешка на човека 2? Ние като последователи на християнската религия по рождение,но не и по убеждение, не можем да приемем всичко в нея за абсолютната истина, защото Тази религия е изложена подробно в една книга, която има 2 млн. думи и се нарича Старият и Новият завет, но тя има и друго название Слово Божие ... това е много интересна книга. В нея има великолепна поезия; и няколко глупави басни; и няколко кървави исторически събития; и няколко полезни нравоучения; и купища лъжи, според гледната точка на Марк Твен, която аз

Какво е Бог facebook image
Публикувано от: Радка Стойчева

За приятелството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.