Забравена парола?
Начало на реферати

Как се пише съчинение разсъждение


Същност


Съчиненение Рсъждението е вид аргументивен текст , който се изучава по програмата за Основно Образувание . В него се анализира дадена тема или цяло произведение . То е най-сложният вид текст изучаващ се за Основни Образувание .


Структура


I.Увод

Въведителни думи , които може и да не се отнасят прако за самия текст .


II.Теза

Твърденията които изтъкваме за дадената тема , които имат своя клалификация :

-жанрови особености

-сюжет и композиция

-структорни елементи

-реторически фигури и тропи

За всяка трябва да се наблегне и да е добре изтъкната в тезата.

Важно : В тезата не трябва да се обосноваме нито да прилагаме цитати !


III.Изложение


Обосновяване на нещата изказани в тезата като всяко трябва да е прикрепено с доказателствен цитат от текста.


IV.Заключение

Заключителни думи , един от основните стилове е Заключението да е огледало на Тезата .


ДОПЪЛНИТЕЛНИ НЕЩА :

1. Само изложението може да е прикрепено с цитати.


2. Увода е на един Абзац (Параграф).


3.Тезата е на нов ред.


4.Всяко тезисно твърдение от Изложението е на нов ред.


5.Заключението е на нов ред.


6.При С.Р. е ВАЖНО да се използват литературни термини , богат речник и описателен похват.


7. Фактологичните грешки се наказват много строго


8. Пунктоационните и Правописни грешки не се наказват строго , но взимат от оценката


9. Структорните грешки се наказват строго

Как се пише съчинение разсъждение facebook image
Публикувано от: Румен Тодоров

За приятелството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.