Забравена парола?
Начало на реферати

Как се образуват пещеритеКак се образуват пещерите?

Пещерите на нашата планета могат да бъдат разделени на четири вида – варовикови, лавови, морски и ерозионни. Тук говорим за първата от тези категории.

Така наречените “варовикови” пещери се образуват в утаечни, или ‘карбонатни’ скали. Такива скали са варовикът, с всичките му разновидности, доломитите, гипс, мрамор. В нашата страна има голямо разнообразие от пещери във варовици, доломити и мрамори.

Тези скали са наречени “утаечни”, тъй като всъщност са образувани от пластове утайки в древните океани. Това са утайки с частично органичен произход, като, според някои, основната им част са били черупки на най-различни водни организми. В последствие, по силата на множество процеси, те са се превърнали в добре познатите ни карбонатни скали, като варовик, например.

Има множество различни теории за образуването на пещерите, тъй като в тях се наблюдават феномени, чието обяснение до момента не е категорично намерено. Най-вероятно при образуването на една пещера участват множество фактори, но безспорно основният фактор е водата от повърхността.

Почвената покривка на нашата планета е общо взето много тънка, като рядко надхвърля 15-20 метра, а в много планински местности може да е под един метър. Под този слой почва навсякъде има скали, наричани тук “основна скала”. Когато виждаме да тече вода по повърхността, например река, тази вода всъщност заема цялото свободно пространство между камъните в речното корито, чак до основната скала. Водата на практика тече по основната скала и онова, което виждаме на повърхността е само ‘остатъка’ – водата, за която няма място между камъните и чакъла.

Основната скала, която е действителното легло на потока обаче не е съвсем монолитна. По нея има пукнатини, цепнатини и различни слаби места, които може да са и примеси с различен и по-лесно разтворим химичен състав. Водата запълва тези цепнатини и пукнатини, като постепенно ги разширява до степен, в която може свободно да тече из тях. По силата на земното притегляне водата винаги се стреми надолу и прониква все по- и по-надълбоко. В крайна сметка така се образуват голяма част от пещерите.

 Може да се запита, “А как успява водата да издълбае скалите, след като те са много по-твърди?” Въпросът е уместен. Установено е, че това става по два начина – механично разяждане и химическо разтваряне.

Механично разяждане

Водата носи със себе си различни дребни камъчета и частици. Тези частици ‘драскат’ скалите постоянно, и когато тези скали са по-меки, какъвто е случая с карбонатните скали, от тях малко по малко се отнема материал. Този процес е наречен “механическо разяждане”.

Химическо разтваряне

Това е най-важния фактор при работата на водата.В следствие на контакта й с въглеродния двуокис във въздуха, във водата, която тече на открито се образува малко количество въглена киселина и тя става леко киселинна. Тази киселинност е достатъчна, за да разтваря варовиковите скали дотогава, докато не се изразходва излишния СО2. Така определено количество от скалата се “разтваря” във водата. (Реакцията е обратима и това разтворено количество калциев карбонат може отново да се “отложи”, при контакта на наситената вода с въздуха в подземни кухини. По този начин се получават някои от прекрасните пещерни вторични образувания, като сталактитите и сталагмитите.)

Достатъчно е да се запомни, че водата може да разтваря химически варовика и посредством комбинация от това химическо разтваряне и механичното разяждане, тя има необходимата “сила” да разширява подземни пукнатини и да образува пещери. 
Как се образуват пещерите facebook image
Публикувано от: Иво Ивов

Подобни материалиКак се образуват пещерите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.