Забравена парола?
Начало на реферати

Жълта овесарка, сива овесарка, тръстикова овесарка, орехче, скален орел


Жълта овесарка
(Emberiza citrinella)

По размери жълтата овесарка прилича на домашно врабче. Главата, шията и коремът на мъжкия са жълти. Гърбът е червенокафяв с надлъжни резки, а кръстът и гърдите - ръждиви. По слабините има тъмни надлъжни шарки. През размножителния период жълтият цвят е по-ярък. При женската жълтия цвят на оперението има зеленикав оттенък. У малдите екземпляри жълтите цветове не преобладават, а гърдите им са със сивокафяв оттенък.
Жълтата овесарка е постоянна птица. Среща се и в равнините, и в планините. Обитава ниви, ливади, окрайнини на широколистни и смесени гори и сечища. През зимата посещава и населени места.
Гнездовият период започва през март. Мъжките пеят, кацнали по върховете на дървета и храсти, а женските правят гнездата в плитки ямички сред тревата или по храстите, ниско над земята. Гнездото е изградено от трева и коренчета. Застлано е с косми и мъх. През април женската снася 3 - 5 бели яйца с розов оттенък и ръждиви петна и точки. Мъти предимно женската в продължение на две седмици. Малките напускат гнездото след 12 дни. Отглежда по 2 - 3 поколения годишно.
Жълтата овесарка се храни с разнообразна храна, която търси по земята - през лятото главно насекоми. С тях изхранва и малките си. През останалите сезони в храната й преобладават семена на плевелни растения, по-рядко на различни житни култури.

Сива овесарка
(Emberiza calandra)

Сивата овесарка е най-едрата наша овесарка. Горната страна на тялото й е сивокафяво с надлъжни шарки, а долната - белезникава с кремав оттенък. По гърлото, гушата и гърдите има тъмнокафяви шарки и продълговати петна. Мъжките са по-едри от женските, но по оперение не се различават. Младите екземпляри имат по-тъмен гръб с ръждив оттенък, а коремът им е с охрен цвят.
Сивата овесарка е прелетна птица. Долита през март и отлита през октомври - ноември. Зимува в Северна Африка, Ирак и Иран. Среща се из равнините и по-рядко по планинските склонове до 900 м надморска височина. Обитава храсталаци край обработваеми площи, овощни градини и млади горски насъждения.
При започване на гнездовия период мъжките пеят, кацнали по най-високите клони на храстите. Женската строи гнездото си на земята в плитки ямички сред тревата или по храсти. Гнездото е изградено от суха трева, а вътре е застлано с косми и тънки коренчета. През май женската снася 3 - 6 белезникави яйца с по-тъмни петна и шарки, които мъти около две седмици. Малките остават в гнездото около 12 дни. Възрастните птици ги хранят с насекоми. Отглежда едно и по-рядко две поколения годишно.
Сивата овесарка се храни със семена на различни плевелни и културни житни растения, които събира по земята, и много рядко с насекоми. Насекомите се използват главно през пролетните месеци след нейното пристигане.

Тръстикова овесарка
(Emberiza schoeniclus)

По размери тръстиковата овесарка е колкото врабче. Главата, гърлото и гушата на мъжкия са черни. Вратът е белезникав, а гърдите и коремът - синкави. Останалото оперение е кафяво с по-тъмни и светли петна. Гърлото и главата на женската са кафяви с тъмни резки. Бузите й са обагрени с по-светли ивици. Долната страна е кремава с петна по гърдите. През зимата по окраска мъжкия прилича на женската. Младите също приличат на женската, но гръбната им страна е по-ръждива, а долната страна на тялото е по-силно напетнена.
Тръстиковата овесарка е прелетна птица. Долита през март и отлита през октомври. Зимува в Северозападна Африка. Понякога се среща и през зимата у нас. Обитава

Жълта овесарка, сива овесарка, тръстикова овесарка, орехче, скален орел facebook image
Публикувано от: Nikalas Krasimirov Yosifov

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.