Забравена парола?
Начало на реферати

ЖИВОТНИ В ЧЕРНО МОРЕ


О: Балканската и дъговата пъстърва и черната мряна. Те имат хлъзгаво вретеновидно тяло, множество люспи, перки, с които се придвижват.

? Посочи особенсотите в начина на живот на водният кос?

О: Той намира храната си, състояща се от дребни безгръбначни животни във водата или край нея. При търсене на храна косът често се гмурка във водата и ходи по речното дъно. Водният кос е единствената наша пойне птица, която може да се гмурка във водата.


? Какви могат да бъдат водите според съдържанието на соли?

О: Сладки и солени.

Точно така! След като се запознахме със животните обитаващи сладките води, този час ни предстои да се запознаем със животните, обитаващи солени води и по точно животните обитаващи Черно море и да разберем: В какво се изразява многообразието на животните в Черно море и какви приспособления имат те във връзка със средта си на живот.

Животни в Черно море

Черно море предлага размообразни условия за живот. Те се определят от редица особености на водата, но преди всичко от това, че в нея има разтворени около 2 пъти повече соли, отколкото е средното им съдържание в океана. Поради това тук не се срещат много от животните, обитаващи океана.

1. Условия за живот в Черно море

черно море е богато на планктон.

? Кои животни съставляват планктона?

О: едноклетъчните, ларви на различни животни и др.

Освен тези, които току що изброихте към планктона се включват и сравнително едрите медузи.

Най-едра от медузите е медузата пилема (стр. 17 фиг. 48). Навътре в морето тя може да достигне 70- 80 см в диаметър, но близо до брега рядко е по-голяма от 15-20см.

? Как плува медузата?

О: Чрез реснички или т.нар. пипала.

По камъни и скали близо до брега се среща и един вид от коралите конската актиния (стр.56 фиг.149).

2 Безгръбначни животни

2.1 Тип Мешести медуза пилема, конска актиния

По дъното или заровени в него, както по водорасли и камъни, скали и други предмети във водата живеят различни видове многочетинести червеи. Поради голямата им численост са важна съставка в храната на много видове риби.

2.2 тип прешленести червеи многочетинести червеи

Мекотелите са добре представени в Черно море. Те живеят в или по дъното по водорасли или други предмети във водата, или пълзят по скалите. Най-едрият вид от мекотелите в Черно море е охлювът рапана. Той е обикновен вид в Черно море. Пренесен е през 40- години на 20 век от Японско море чрез яйчени пашкули, прикрепени върху корабите.

2.3 тип мекотели

- охлюви - охлюв рапана

Черната мида е найй-голямата обикновена мида в морето.

? Как се прикрепва към камъните черната мида?

ЖИВОТНИ В ЧЕРНО МОРЕ facebook image
Публикувано от: Пламен Атанасов

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.