Забравена парола?
Начало на реферати

ЖЕНСКИ ПОЛОВИ ОРГАНИ


ЖЕНСКИ ПОЛОВИ ОРГАНИ


Женските полови органи (фиг. 296) подобно на мъжките биват вътрешни, разположени в тазовата кухина яйчник, яйцепровод (маточна тръба), матка, влагалище, и външни големите и малките срамни устни, клиторът, пещеристите луковици на преддверието и жлезите.

Яйчникът (ovarium) е женската полова жлеза (фиг. 297). Той е чифтен орган с форма на елипсоид. Формата и големината на яйчника се променят с възрастта на жената. У полово зряла жена той достига на дължина около 34 см, на ширина 1,52 см и на дебелина 1 см.

Ембрионално както мъжката полова жлеза, така и яйчникът се развива в областта на бъбреците. Впоследствие яйчникът се спуска надолу и се разполага по страничната стена на малкия таз в ямката, образувана между вътрешната и външната хълбочна артерия. На него различаваме горен край, обърнат към маточната тръба, долен край, обърнат към матката, преден и заден ръб и две повърхности латерална и медиална. С предния си ръб яйчникът се прикрепва за задния лист на широката маточна връзка посредством малка гънка от коремницата, наречена опорак (mesovarium), а другият край е свободен, изпъкнал и обърнат назад. Освен прикрепването за широката маточна връзка яйчникът притежава още две връзки собствената яйчникова връзка и поддържащата яйчника връзка. Първата изхожда от долния край и се прикрепва към съответния рог на матката, надолу от мястото на

влизане на маточната тръба. Поддържащата яйчника връзка е триъгълна по форма гънка на коремницата, която се спуска към яйчника от мястото, където пикочопроводът кръстосва големите кръвоносни съдове, и се залавя за горния край на яйчника. През нея преминават яйчниковите съдове и нерви.

Яйчникът е покрит с еднослоен кубичен епител, остатък от видоизменената коремница, под който се намира съединителнотъканната обвивка белезникава обвивка.

На разрез в яйчника се различават две части корова и сърцевинна част. Сърцевинната част заема центъра на яйчника и е свързана с хилуса му, разположен на прикрепения ръб. Тя се състои от рехава съединителна тъкан, в която се намират голямо количество нерви, кръвоносни и лимфни съдове.

В коровата част всред гъсто сплетени съединителнотъканни повлекла се намират яйчниковите фоликули. Всеки от фоликулите се състои от женска полова клетка, заобиколена от епителни клетки. Различават се два вида фоликули първични и зреещи (Граафови). В яйчниците на новороденото се наброяват около 300 000400 000 първични фоликула, наредени плътно един до друг. Само 300400. от тях преминават в зреещи, а останалите закърняват. В зависимост от степента на зрелост те имат различна големина. От невидими първоначално с просто око в резултат на разрастване на епителните клетки, заобикалящи яйцеклетката, и появата на мехурче, изпълнено с течност, те достигат до 0,61 см в диаметър. Постепенно зреещият фоликул се приближава към повърхността на

ЖЕНСКИ ПОЛОВИ ОРГАНИ facebook image
Публикувано от: Dimitar Dotkov

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.