Забравена парола?
Начало на реферати

Жан Батист Сей- икономически възгледи


Жан Батист Сей- икономически възгледи.

Дава определение на политическата икономия наука за производството, разпределението и потреблението на богатството.Разделя икономическата наука на 3 части производство, разпределение и потребление. Разглежда движението на този обществен продукт в трите етапа. Развива идеята си за производителните услуги.

Закон за трите фактора Според него всяка нация разполага с три производствени фонда природа, капитал и човешка работна сила. На тези три фонда съответстват и три дохода, на които се разпределя богатството: трудът получава работна заплата, капиталът- печалба, земята- рента.Сей доказва, че в процеса на производство тези три производителни фонда се съединяват. Разпределението на продукта между класите, с което занимава Рикардо, е заменено с разпределението между производствените фактори. Сей въвежда това, което днес нарича функционално разпределение на дохода. Изменението на доходите на един от факторите не влияе върху размера на дохода на друг фактор.

За него производството е процес на оказване на услуги. Производството не създава материя, а приспособява природни блага към човешките потребности. Отъждествява наемния труд на работниците с труда въобще, капиталът с всички необходими средства за производство а поземлената рента я отъждествява с природата. Според него трудът ражда работната заплата. Всеки доход получава своето оправдание. Всеки получава толкова, колкото му се полага.

Законът за пазарите се основава на известната още на физиократите и Смит мисъл, че парите са само прост посредник при размяната и крайната цел на всеки, който предлага даден продукт, е да получи в замяна срещу него друг продукт, а не пари. Затова, когато размяната е извършена, се оказва, че за продукта е платено с друг продукт.Така всяка стока служи за пазар на другите стоки и в обществен мащаб търсенето и предлагането се увеличават.Колкото повече са в дадената страна производителите и колкото по- многочислено е производството толкова по- разнообразен и обширен ще е пазарът за реализирането на непроизведените продукти.

Теория на Сей за разпределението

Сей представя печалбата като възнаграждение за услугата на капитала. Разделя я на 2 части лихвен процент и предприемачески доход.Лихвеният процент е този доход, който се полага за предоставената услуга. Предприемаческият доход е нещо като работна заплата за високо квалифицирания труд на предприемача възнаграждение за много важната му обществена функция /съединяването на трите производствени фактора/.Сей е първият, който обръща внимание на значителността на предприемача.

Рентата Сей смята за доход от производствения фактор земя. Работната заплата извежда от трудовия фактор на производството обичайното количество средства за съществуване и възпроизвеждане на работническата класа. Размера на работната заплата обвързва с потреблението на работниците. Сей включва и някои социални потребности свързани с възпроизводството и отглеждането на децата, малки осигурителни спестявания за старост за разлика от останалите.

Теория за полезността съгласно нея трите фактора на производство създават полезност /продукт с определени качества/, която придава на стоките ценност. Съгласно логиката на Сей, колкото по висока е полезността, толкова по-висока е стойността. Друго определение за стойността нещо произведено и неопределено докато не се установи в процеса на размяната. Стойността се определя от заменената стока /количеството/ за нея.Стойността се определя от производството на трите основни производствени фактора.

Предлагането винаги само си създава търсене. Производството създава такова търсене, каквото е равно на производителното потребление поради безграничните потребности

Жан Батист Сей- икономически възгледи facebook image
Публикувано от: Руска Борисова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.