Забравена парола?
Начало на реферати

Изправители с реактивен товар


Много малко са случаите, когато токоизправителите работят при активен товар. В повечето случаи те работят при смесен товар -активно-индуктивен товар (RL) или активно-капацитивен (RC).

1. Еднофазен еднополупериоден изправител - работа при RL товар.

Схема и времедиаграма:


Колкото индуктивността на бобината е по-голяма, толкова времето за пропускане през диода е по-голямо.

Обратното напрежение върху диода и по амплитуда, и по време е по-малко.

2. Еднофазен еднополупериоден изправител - работа при RС товар.

Схема и времедиаграма:

Да разгледаме случая когато капацитета на кондензатора е много голям и изглаждането на изходното напрежение е идеално. При този случай кондензатора е заменен с постоянно токов генератор с е.д.н. равно на постоянно токовата съставка на U0 и с вътрешно съпротивление равно на 0. Схемата е следната:

e2=E2m.cosh

Ток i2 ще тече, когато напрежението e2>E0 и по закона на Ом:

Въвеждаме константата А, с която в проектирането се изчисляват параметрите на

токоизправителите:

Изправители с реактивен товар facebook image
Публикувано от: Tsveta Sirashka

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.