Начало на реферати

Използване на фолио от напълнен полиетилен


Вещество


Вид

“Диона”

Трансмисионно масло

Танково масло

Нафта


преди

след

преди

след

преди

след

преди

след

ПЕНП

10% креда

0,766

0,828

0,524

0,548

0,745

0,792

0,796

0,840

Фолио

0,08mm

0,021

0,029

0,034

0,037

0,018

0,021

0,032

0,041


Набъбването е по – значимо при напълнения ПЕ, докато при фолио има колеблив характер.IV. И З В О Д И

  1. Доказано е, че устойчивостта на напукване на напълнен ПЕНП расте непрекъснато с увеличаване съдържанието на пълнителя и е по висока при образците с по–малка степен на кристалност. Тези състави могат да бъдат използвани за изготвяне на опаковки за военното дело.

  2. След въздействие на ГСМ върху ПЕНП еластичността му се повишава, което подобрява износоустойчивостта му.

  3. Изследванията доказаха, че ПЕНП, както фолиото от първичен ПЕНП са изключително устойчиви на химични агресивни среди и на набъбване в ГСМ, което позволява използването им като филмови покрития и за опаковки за хранителни и технически цели, включително и за нуждите на войската.Използване на фолио от напълнен полиетилен facebook image
Публикувано от: Неджибе Сабриева

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.