Начало на реферати

Използване на фолио от напълнен полиетилен


Таблица 3

Въздействие на някои химични вещества върху ПЕНП

Вещество

Концентрация, %

Устойчивост

Азотна киселина

50

Устойчив

Ацетон

100

Устойчив

Бензен

100

Неустойчив

Глицелин

100

Устойчив

Калиев перманганат

100

Устойчив

Ксилол

100

Неустойчив

Магнезиеви соли

Наситен разтвор

Устойчив

Медни соли

Наситен разтвор

Устойчив

Натриева основа

40

Устойчив

Солна киселина

Концентриран

Устойчив

Сярна киселина

50

Устойчив

Тетрахлоретан

100

Неустойчив

Фенол

100

Неустойчив

Формалин

40

Устойчив

Хромови соли

Студено наситен

Устойчив

От получените резултати се вижда, че ПЕНП е изключително устойчив в активна среда. Неустойчив е предимно в органични разтворители, съдържащи в молекулата си хлорни атоми.

Това позволява използването на ПЕНП като филмово покритие от активни химични въздействия.

От литературата е известно, че набъбването на ПЕ до определени граници подобрява неговите физико – механични показатели [8]. Изследванията показват,че разрушаването на обектите става при най – голяма деформация.

При нарастване на напрежението в процеса на разрушаване става допълнително преразпределение на напрежението по надмолекулната структура в този състав.

Резултатите от набъбването в ГСМ са поместени в таблица 4.

Таблица 4

Тегло на полиетиленовите проби преди и след набъбване

Използване на фолио от напълнен полиетилен facebook image
Публикувано от: Неджибе Сабриева

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.